Gweithio i Blaid Cymru

Prif Swyddog Polisi a Chyfathrebu ar gyfer Ben Lake AS (£23,938 - £35,465)

Lleoliad: Ceredigion

I wneud cais, danfonwch lythyr cais a CV i Meirian.Morgan@PC-Ceredigion.co.uk erbyn 5yh, 24 Gorffennaf, 2017.

Dyddiad cyfweliad: 28/07/2017

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch: 01970 617492 neu gysylltwch â: Meirian.Morgan@PC-Ceredigion.co.uk


Prif Swyddog Etholaeth ac Achos ar gyfer Ben Lake AS (£23,938 - £35,465)

Lleoliad: Ceredigion

I wneud cais, danfonwch lythyr cais a CV i Meirian.Morgan@PC-Ceredigion.co.uk erbyn 5yh, 24 Gorffennaf, 2017.

Dyddiad cyfweliad: 28/07/2017

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch: 01970 617492 neu gysylltwch â: Meirian.Morgan@PC-Ceredigion.co.uk


Profiad Gwaith

Os am gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru yna cysylltwch â post@plaid.cymru am wybodaeth ynglŷn â chyfleuon profiad gwaith. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.