Gweithio i Blaid Cymru

Gweithio i Simon Thomas AC

Mae dwy swydd yn cael eu hysbysebu gyda swyddfa Simon Thomas AC ar hyn o bryd. Cliciwch ar y dolenni isod am fwy o fanylion (mynd a chi i wefan y Cynulliad).

Cynorthwyydd Cyswllt Cymunedol i Simon Thomas AC

Swyddog Cyswllt Cymunedol i Simon Thomas AC


 Profiad Gwaith

Os am gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru yna cysylltwch â post@plaid.cymru am wybodaeth ynglŷn â chyfleuon profiad gwaith.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.