Gweithio i Blaid Cymru

Uwch Swyddog Cyfathrebu

Mae Plaid Cymru yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd â phrofiad priodol a diddordeb mewn cynyddu gwelededd ein brand drwy ddefnyddio technegau cyfathrebu sydd ar flaen y gad.

Nod y swydd gyffrous hon yw cyfathrebu neges bositif y Blaid gydag etholwyr Cymru ac aelodau Plaid Cymru drwy ddulliau digidol a thraddodiadol. 

Cliciwch yma i lawrlwytho'r swydd ddisgrifiad

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen gais

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen cyfleoedd cyfartal

Anfonwch eich ffurflenni cais a chyfleoedd cyfartal wedi eu chwblhau at y Prif Weithredwr garethclubb@plaid.cymru, ddim hwyrach na 23:59 ar Fehefin 5 os gwelwch yn dda.

Profiad Gwaith

Os am gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru yna cysylltwch â post@plaid.cymru am wybodaeth ynglŷn â chyfleuon profiad gwaith. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.