Steffan Lewis

 Steffan_Lewis_-_South_Wales_East.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru ar frig rhestr y De Ddwyrain

Cafodd Steffan Lewis ei fagu yn Crosskeys ac yn Nhredegar ac mae bellach yn byw yn y Coed Duon gyda’i wraig.

Mae’n gynghorydd tref yn y Coed Duon ac mae’n teimlo’n gryf ynghylch pwysigrwydd grymuso cymunedau.

Mae Steffan yn gweithio yn y Cynulliad Cenedlaethol fel uwch swyddog ymchwilio a chyfathrebu. Ei flaenoriaethau ar gyfer Blaenau Gwent yw’r economi ac addysg.

Os yw’n cael ei ethol fel AC, mi fydd Steffan yn gweithio gyda busnesau lleol er mwyn cynyddu cyfloedd swyddi yn yr ardal a sicrhau buddsoddiad mewn cymunedau lleol

Mae’n benderfynol o weithio gydag athrawon a rhieni i wella safonnau addysg er mwyn sicrhau fod gan pobl ifanc y sgiliau meant eu hangen i gael gwaith o safon uchel sy’n talu’n dda.

Heblaw am wleidyddiaeth mae Steffan yn hoffi chwaraeon, yn enwedig pêl-droed a rhedeg.

Helpwch ymgyrch Steffan


Nôl i'r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.