Newyddion

11 peth dyw San Steffan ddim eisiau chi wybod am Brexit

11westminster.jpg

Ar Ddydd Mawrth, bydd San Steffan yn decrhau trafod gwelliannau i'r Mesur Ymadael - y cam mawr nesaf tuag at adael yr Undeb Ewropeaidd. Bydd Plaid Cymru yn atgoffa Ty'r Cyffredin fod pedair gwlad yn y Deyrnas Gyfunol, nid dim ond un. 

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Rhaid i heddwch ffynnu’, Leanne Wood

RS17.jpg

Ar Sul y Cofio, talodd Leanne Wood deyrnged i bawb a gollodd eu bywydau mewn rhyfeloedd a brwydrau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i Gyllideb y Canghellor gadw at addewidion datganoli

Jonathan_Treasury_2.jpg

Mae’r Canghellor dan bwysau i gadw at addewidion i drosglwyddo pecyn o gyfrifoldebau o San Steffan i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn ei ddatganiad ar y Gyllideb yn nes ymlaen y mis hwn.

Darllenwch fwy
Rhannu

"Pawb sydd wedi eu heffeithio yn haeddu cyfiawnder" - Leanne Wood yn ymateb i ddatganiad y Prif Weinidog

Wrth ymateb i ddatganiad y Prif Weinidog Carwyn Jones y prynhawn yma yn dilyn marwolaeth Carl Sargeant, mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw am ymchwiliad annibynnol i gael ei gynnal mewn modd aeddfed "gyda pharch ac urddas."

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad Plaid Cymru mewn ymateb i farwolaeth Carl Sargeant AC

Wrth ymateb i'r newyddion o farwolaeth Carl Sargeant AC, dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Gwnaeth Carl Sargeant gyfraniad sylweddol i wleidyddiaeth Cymru, fel Aelod Cynulliad a gweinidog llywodraeth.

"Ar ran Plaid Cymru, rwyf yn anfon ein cydymdeimlad dwysaf at ei deulu, ei ffrindiau a'i gydweithwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn."

Rhannu

Er lles ein cenedl, cyhoeddwch astudiaeth Effaith Brexit ar Gymru

Impact_Assessments.jpg

Mewn llythyr at y Prif Weinidog, mae Leanne Wood AC wedi galw ar i Lywodraeth Cymru gyhoeddi astudiaeth o effaith Brexit ar economi Cymru. Gallwch ddarllen y llythyr yma.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i Lywodraeth Prydain fabwysiadu cyflog byw go-iawn

15613426901_2289d10a54_o.jpg

Cyn yr Wythnos Cyflog Byw (5 – 11 Tachwedd) mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu’r ‘Cyflog Byw Cenedlaethol’ fel y’i gelwir i fod yn Gyflog Byw Gwirioneddol, er mwyn rhoi hwb i incwm gwario.

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad ar garcharu gwleidyddion Catalonia

junqueras_a_jill.jpg

Plaid Cymru yn condemio Gwladwriaeth Sbaen am garcharu gwleidyddion Catalonia

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae’r 'amser yn iawn' i bleidleisiau i bobl 16 oed - Leanne Wood

Ben_a_Leanne.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi ailadrodd ymrwymiad ei phlaid i ostwng yr oedran pleidleisio i 16, gan ddadlau y byddai dwyn mwy o bobl ifanc i mewn i wleidyddiaeth yn "gwella ein democratiaeth."

Darllenwch fwy
Rhannu

Dylai Llywodraeth Prydain hwyluso trafodaethau rhwng Catalonia a Sbaen

caernarfon_17.jpg

Dylai Llywodraeth Prydain alw ar Gatalonia a Sbaen i gynnal trafodaethau yn syth a chynnig eu gwasanaeth i hwyluso cynnydd, yn ôl AS Plaid Cymru, a chadeirydd y Grŵp Seneddol Trawsbleidiol ar Gatalonia, Hywel Williams AS.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd