Newyddion

Prydain yn derbyn bod angen cydsyniad Cymru ar y Mesur Diddymu

hywel_profile.jpg

Mae’r Ysgrifennydd Gwladol dros Adael yr Undeb Ewropeaidd wedi derbyn y bydd Llywodraeth y DG yn ceisio cydsyniad Seneddau cenedlaethol y DG – gan gynnwys Cynulliad Cenedlaethol Cymru – cyn pasio’r Mesur Diddymu Mawr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn mynnu cyfran £1.7 biliwn o gytundeb DUP

LSR_conf_1.jpg

Mae Plaid Cymru wedi mynnu fod Cymru yn cael ei "chyfran deg" o'r arian sydd wedi ei ddefnyddio i "lwgrwobrwyo" gogledd Iwerddon.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn rhybuddio na ddylid gwanhau rheoliadau diogelwch tân yng Nghymru

00_Bethan_Jenkins_AC.JPG

Bethan Jenkins yn ceisio eglurder am newidiadau mewn rheoliadau adeiladu

Darllenwch fwy
Rhannu

Ynysoedd Chagos: Rhaid i’r DG barchu dyfarniad y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol

JE.jpg

Mae Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth y DG i barchu dyfarniad y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol, a fydd yn archwilio statws cyfreithiol Ynysoedd Chagos yn dilyn pleidlais yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn cyhoeddi llefaryddion San Steffan

35331170751_2fc6fe401e_o.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi eu llefaryddion newydd wrth i Liz Saville Roberts gael ei dewis fel arweinydd newydd y grwp.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Cymru yn llusgo’i thraed ac yn peryglu cytundeb technoleg allweddol

00_Steffan_Lewis_AC.JPG

Plaid Cymru yn galw ar i Lywodraeth Cymru roi’r gorau i “fandaliaeth economaidd”

Darllenwch fwy
Rhannu

Araith y Frenhines: "Dim mwyafrif, dim mandad a nawr dim cynllun"

LSR_conf_3.jpg

Cynllun diffygiol i gyfnod fydd yn diffinio ein dyfodol, medd Plaid Cymru

Darllenwch fwy
Rhannu

Llythyr agored at bawb sy’n gwrthwynebu ‘cynghrair adweithiol’ rhwng y Ceidwadwyr / DUP

33593445363_9ba8766008_k.jpg

Rhybuddiodd Plaid Cymru yn ystod yr etholiad am beryglon llywodraeth Dorïaidd gyda mandad cryfach. Yn dilyn ymgyrch Geidwadol ddi-drefn, cipiodd Theresa May golled o enau buddugoliaeth a chollodd ei ‘mandad’ pwysig. Nawr dyma ni’n wynebu gweld Prif Weinidog Ceidwadol adweithiol gyda chefnogaeth y Blaid Ddemocrataidd Unoliaethol sydd hyd yn oed yn fwy allan o gysylltiad, sydd yn ceisio ein llusgo’n ôl i’r oesoedd tywyll.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i unrhyw fargen ar gyllid i Ogledd Iwerddon ymestyn at y cenhedloedd datganoledig: Adam Price

00_Adam_Price_AC.JPG

Plaid Cymru yn rhybuddio bod yn rhaid cynnig unrhyw arian ychwanegol i Ogledd Iwerddon mewn bargen gyda’r DUP hefyd gael ei gynnig i genhedloedd eraill.

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid, Adam Price, wedi rhybuddio bod yn rhaid ymestyn unrhyw gyllid cynyddol i Ogledd Iwerddon o ganlyniad o fargen y DUP gyda Llywodraeth y DG i genhedloedd datganoledig eraill y DG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Liz Saville Roberts i arwain grŵp Plaid Cymru yn San Steffan

LSR_conf_1.jpg

Mae AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts wedi ei dewis i arwain grŵp Plaid Cymru yn San Steffan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd