Newyddion

Galw ar Gymru i ‘gymryd rheolaeth’ dros bolisi mewnfudo

conference.jpg

Bydd Plaid Cymru yn pwyso am i Gymru gyhoeddi ei fisas ei hun, i alluogi Llywodraeth i ddenu’r sgiliau sydd eu hangen i adeiladu economi Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn addo rhoi diwedd ar doriadau “creulon” y Torïaid i Motability

motabilty.jpg

Cymryd cymhwyster arian Motability oddi wrth 126,300 o bobl

Bydd Plaid Cymru yn mynnu bod toriadau’r Torïaid i gynllun ceir Motability a gyllidir gan y llywodraeth sydd wedi golygu bod 126,300 wedi colli eu hawl iddynt, petaent yn cael eu hethol yn Etholiad Cyffredinol mis Mehefin.

Darllenwch fwy
Rhannu

Bydd y Torïaid yn llusgo hawliau gweithwyr yn ôl i'r dyddiau Dickensiaidd

WoodYmgyrchu.jpg

Bydd Plaid Cymru yn amddiffyn hawliau gweithwyr ac yn mynnu cyflogau teg - Leanne Wood

Mae Leanne Wood o Blaid Cymru heddiw wedi nodi Diwrnod Rhyngwladol y Gweithwyr trwy amlygu record ei phlaid o sefyll dros hawliau gweithwyr a rhybuddio y bydd y Torïaid yn ein llusgo’n ôl i "ddyddiau du Dickens."

Darllenwch fwy
Rhannu

Branwen Cennard wedi'i dewis fel ymgeisydd yn y Rhondda

image1.JPG

Mae Plaid Cymru wedi dewis y gyfarwyddwraig cwmni a’r cynhyrchydd teledu lleol, Branwen Cennard, fel eu hymgeisydd i ymladd etholiad y DG yn etholaeth y Rhondda.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae’r etholiad yn fater o ‘amddiffyn Cymru’ - Leanne Wood

31120242831_0e44154a4c_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi dweud wrth raglen Sunday Politics y BBC fod etholiad y DG ar Fehefin 8 yn fater o “amddiffyn Cymru” rhag preifateiddio.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhun yn llongyfarch Ieuan Wyn Jones ar sicrhau enwebiad Ynys Mon

Ieuan.jpg

Rhun ap Iorwerth yn canmol "profiad, safon a dylanwad" yr ymgeisydd

Mae Rhun ap Iorwerth AC Plaid Cymru wedi llongyfarch Ieuan Wyn Jones ar sichrau'r enwebiad i fod yn ymgeisydd San Steffan y Blaid ar gyfer Ynys Mon yn yr Etholiad Cyffredinol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cymru’n cael ei “llyffetheirio” gan San Steffan, medd y Blaid

conference.jpg

Mae Plaid Cymru wedi mynnu y dylai Cymru gael ei “rhyddhau o lyffetheiriau San Steffan” fel y gall ei heconomi dyfu.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i’r pleidiau ymrwymo i amddiffyn pensiwn y glowyr

streffan.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar bob plaid i wneud ymrwymiad yn eu maniffestos ar gyfer yr etholiad cyffredinol i ddiwygio’r rhaniad hanner-a-hanner yn yr arian dros ben yng nghynllun pensiwn y glowyr (CPG) sydd wedi golygu bod biliynau o bunnoedd wedi’u tynnu o’r gronfa gan Lywodraeth Prydain.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Blaid yn addo banc cyhoeddus i gymryd lle’r canghennau sydd wedi cau

simon.jpg

Bydd Plaid Cymru yn pwyso am greu banc mewn dwylo cyhoeddus os cânt eu hethol ym mis Mehefin, yn dilyn cau cyfres o ganghennau ledled Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Blaid yn "llygedyn o oleuni" gyda dyddiau duon y Torïaid ar y gorwel

32794045053_a122809afd_o.jpg

Leanne yn lansio ymgyrch gydag addewid i amddiffyn Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd