Newyddion

Plaid Cymru yn condemnio masnach “erchyll” Libya mewn caethweision

conference.jpg

Mae Jonathan Edwards AS wedi condemnio’r cam-fanteisio a’r gamdriniaeth ffiaidd sy’n cael ei ddioddef yn Libya. Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru yn pwyso ar i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol weithio gyda’r Cenhedloedd Unedig i roi terfyn ar erchyllter caethwasiaeth fodern yn Libya.

Darllenwch fwy
Rhannu

Neges Blwyddyn Newydd Arweinwyr Plaid Cymru am 2018

LSR___LW_-_New_Year.jpg

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC

"Mae pobl yma yng Nghymru yn wynebu llawer o broblemau a heriau na ellir eu datrys gan ein Cynulliad Cenedlaethol oherwydd ei bwerau cyfyngedig ac oherwydd nad oes gan y llywodraeth Lafur bresennol mo’r ewyllys na’r uchelgais i gael y pwerau hynny.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cwis: Brexit yw beth?

Untitled_collage_(5).jpg

Cystadlwch yn ein cwis mawr Brexit i weld a ydych wedi bod yn talu sylw ar safbwynt chwit-chwat Llafur, rhagrith y Torïaid neu os oes gan Gymru lais ar Brexit.

Rhannu

Nid mater i’r Nadolig yn unig yw’r stryd fawr

23986015128_7dd55e04bb_k.jpg

Mae Plaid Cymru yn annog y sawl sy’n siopa yng Nghymru i gefnogi’r stryd fawr trwy gydol y flwyddyn a chefnogi eu masnachwyr lleol. Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol y blaid dros yr Economi a Seilwaith, Adam Price, fod cefnogi busnesau lleol yn hanfodol bwysig i gadw cyfoeth yn lleol a chreu swyddi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyfraith Plaid Cymru ar drais yn y cartref yn cael ei anwybyddu

15435926659_61eb66d6ff_z.jpg

Ddwy flynedd ar ôl gweithredu cyfraith newydd ar gam-drin domestig i wneud ymddygiad rheoli gorfodol yn drosedd, mae heddluoedd “wedi eu hyfforddi’n wael a heb ddigon o adnoddau” i ymdrin â’r drosedd newydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn galw ar Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael ag unigrwydd ac unigedd

Mae AC Plaid Cymru, Dai Lloyd, yn galw ar Lywodraeth Cymru i wella ei hymdrechion i fynd i'r afael ag unigrwydd ac unigedd yng Nghymru.

Dai_Lloyd_Cynulliad.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn cefnogi galwad am gofrestr o’r holl blant sy’n cael eu haddysgu gartref

“Ni ddylid caniatáu i’r un plentyn ddisgyn trwy’r rhwyd”: Llyr Gruffydd00_Llyr_Gruffydd_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Cwmnïau cyfryngau cymdeithasol “yn cael rhwydd hynt” gan God Ymarfer dewisol San Steffan

21900295953_5887be5e3b_z.jpg

Mae cwmnïau cyfryngau cymdeithasol yn “cael rhwydd hynt” ac yn cael “osgoi eu cyfrifoldeb” o ran ymdrin â’r cynnydd mewn troseddau casineb a difenwi ar-lein, yn ôl Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gallai Llywodraeth Cymru roi terfyn ar ddigartrefedd heddiw

Nid yw’r llywodraeth Lafur yn dirnad difrifoldeb y sefyllfa, medd Bethan Jenkins

00_Bethan_Jenkins_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Blwyddyn Brexit Llafur: Polisi Gwahanol am Bob Mis

Fel yr Wrthblaid fwyaf yn San Steffan, mae cyfrifoldeb ar Lafur i ddwyn llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i gyfrif ar Brexit. Er mwyn gwneud hyn yn effeithiol, maent angen polisi eu hunain, yn arbennig ar aelodaeth o'r undeb tollau a'r farchnad sengl. Os nad yw Llafur yn glir am y berthynas maen nhw eisiau gyda'r cytundebau hyn yna mae'n amhosib iddyn nhw geisio dylanwadu ar bolisi'r llywodraeth. Mae safbwynt Plaid Cymru yn glir: rydym eisiau aros yn yr undeb tollau a'r farchnad sengl. Felly beth yw polisi Llafur ynghylch aelodaeth o'r rhain?


 

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd