Newyddion

“Dim angen a dim eisiau” carchar Baglan, medd Plaid Cymru

LSR_conf_small.jpg

Daw Cymru yn un o’r unig wledydd yn y byd fydd yn mewnforio carcharorion os bydd San Steffan yn llwyddo i osod uwch-garchar ar Bort Talbot.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn annog Llafur ranedig i “ddod i drefn”

westminster_team_2.jpg

Mae Plaid Cymru wedi annog y Blaid Lafur i “ddod i drefn” cyn Cyfnod Pwyllgor y Mesur Ymadael, wrth i 7 AS Llafur bleidleisio o blaid a 13 arall yn ymatal ar ail ddarlleniad y Mesur.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mesur Ymadael yn “sarhad ar ddemocratiaeth”, medd Plaid Cymru

hywel_conf.jpg

Bydd ASau Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn Mesur Ymadael yr UE Llywodraeth Prydain yn Nhŷ’r Cyffredin heno wrth i’w llefarydd ar Brexit, Hywel Williams alw’r Mesur yn “sarhad ar ddemocratiaeth”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dim ond 5 AS yn rhoi'u henwau ymlaen i eistedd ar Bwyllgor Materion Cymreig San Steffan

ben_lake.jpg

Dim ond dau AS Llafur o gyfanswm o 28 sydd wedi cynnig eu hunain i eistedd ar Bwyllgor Materion Cymreig Tŷ’r Cyffredin.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mesur Diddymu: Economi’n cael ei aberthu ar allor ‘ffug-iwtopia fyd-eang’

LSR_conf_3.jpg

Bydd Plaid Cymru heddiw (Iau 7 Medi) yn annog ASau San Steffan i roi’r economi o flaen ‘elw gwleidyddol sinigaidd’ wrth i Dŷ’r Cyffredin baratoi i drafod y Mesur Diddymu.

Darllenwch fwy
Rhannu

Yr IPPR yn ddamniol o reolaeth San Steffan dros Gymru

field.jpg

Mae adroddiad gan yr IPPR wedi rhoi dyfarniad damniol ar reolaeth San Steffan dros wledydd y DG, sy’n datgelu’r ffaith mai’r DG yw’r economi mwyaf anghytbwys yn Ewrop.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cymru wedi’i gadael allan o fuddsoddiad y Llywodraeth mewn band llydan

Ben_Lake_MP_1.jpg

Bydd chwe ardal ar draws Lloegr a’r Alban yn elwa o werth £10 miliwn o fuddsoddiad cyhoeddus mewn band llydan“ffibr-llawn”, gyda Chymru’n cael ei gadael allan o’r rhaglen yn gyfan gwbl, diolch i benderfyniad gan Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Trafodaeth Brexit yn 'ddibwynt' oni fydd y Prif Weinidog yn cefnogi aelodaeth barhaol o’r farchnad sengl

Hywel.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit yn San Steffan, Hywel Williams AS heddiw wedi rhybuddio y bydd y trafodaethau a gynhelir rhwng Llywodraethau Cymru a’r DG yn ‘ddibwynt’ oni fydd y Prif Weinidog yn gadarnhach ei safbwynt ar aelodaeth o’r farchnad sengl a’r undeb tollau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Annog y Prif Weinidog i godi’r cap ar gyflogau’r sector cyhoeddus yn ddioed

LW.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi condemnio’n gryf Brif Weinidog Cymru am beidio â chodi’r cap cyflogau i weithwyr y sector cyhoeddus.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Rhaid i ni aros yn aelodau llawn o’r Undeb Tollau, yn barhaol' - Jonathan Edwards

Jonathan_Edwards1bsmall.jpg

Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan y Grŵp Seneddol Amlbleidiol ar Gysylltiadau â’r UE wedi rhoi gerbron achos pendant dros barhau yn aelod o Undeb Tollau’r UE. Dywed, os yw Prydain am adael yr Undeb Ewropeaidd, fod yn rhaid i ni barhau yn aelodau llawn o’r Undeb Tollau. Nid am gyfnod trosiannol yn unig, ond yn barhaol. Mae’r papur yn gosod allan ddeg her y mae’n rhaid i’r Llywodraeth fynd i’r afael â hwy i gyfiawnhau eu polisi o adael yr Undeb Tollau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd