Newyddion

Leanne: ‘Pleidleisiwch dros Blaid Cymru i adael yr UE yn llwyddiannus’

33593445363_b9d9e7b61e_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC, wedi dweud ei bod yn bryd i Gymru symud “y tu hwnt i’r refferendwm a gwneud y dewisiadau fydd yn ffurfio ein bywydau a bywydau cenedlaethau i ddod.”

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn rhybuddio am wasgfa gan y Torïaid ar gyflogau

34403335235_c6e5b0709d_k.jpg

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio fod gwasgfa ar gyflogau ar y gorwel petai’r Torïaid yn parhau i lywodraethu heb wrthblaid effeithiol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne - “Eich dyfodol chi yw hwn; gofalwch fod eich lleisiau’n cael eu clywed”

34272651781_2d54c79fe7_o.jpg

Ar ymweliad â Llanelli i ymgyrchu gyda’r ymgeisydd Plaid Cymru lleol Mari Arthur, mae arweinydd y blaid Leanne Wood wedi annog pobl ifanc i beidio â gadael i eraill benderfynu eu dyfodol drostynt ac wedi galw arnynt i gofrestru i bleidleisio yn etholiad y DG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Bydd cynllun torri TAW Plaid Cymru yn rhoi hwb i'r sector adeiladu

33260823175_fa13230204_o.jpg

Mae ymgeiswyr Plaid Cymru am San Steffan Hywel Williams a Ieuan Wyn Jones heddiw wedi gwneud yr achos dros dorri TAW yn y sector adeiladu er mwyn cynhyrchu swyddi a rhoi hwb i economi Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

5 rheswm pam fod yr etholiadau lleol wedi bod yn dda i Blaid Cymru

         

1. Plaid Cymru wnaeth yr ail fwyaf o gynnydd o unrhyw blaid DROS Y DEYRNAS GYFUNOL I GYD 

 2017_UK_Result.png

BBC News 

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Blaid yn herio’r Torïaid ar yr addewid o £350 miliwn yr wythnos i’r GIG

Jonathan_Edwards1bsmall.jpg

Mae Plaid Cymru wedi herio’r Ceidwadwyr i gynnwys yr addewid Brexit i wario £350 miliwn yr wythnos ar y GIG yn eu maniffesto ac wedi galw ar i Wasanaeth Iechyd Cymru gael ei chyfran deg.

Darllenwch fwy
Rhannu

Methiannau'r system gyfiawnder i amddiffyn dioddefwyr cam drîn yn y catref, yn ôl adroddiad Plaid Cymru

21900295953_ebbe837588_o.jpg

Mae adroddiad newydd ei ryddhau gan Blaid Cymru a Voice4Victims wedi datgelu methiannau difrifol gan y system gyfiawnder o ran amddiffyn dioddefwyr stelcian, aflonyddu, cam-drin yn y cartref ac ymddygiad gorfodi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn dathlu enillion ledled Cymru

31120242831_0e44154a4c_o-2.jpg

Mae Plaid Cymru yn dathlu enillion sylweddol ledled Cymru, gan dorri drwodd i gadarnleoedd traddodiadol Llafur.

Darllenwch fwy
Rhannu

Tro-pedol Llafur ar addewid etholiad allweddol wedi pedwar diwrnod

00_Rhun_ap_Iorwerth_AC.jpg

Llafur yn pleidleisio yn erbyn dileu contractau gorfodol dim oriau

Mae’r Blaid Lafur wedi pleidleisio yn erbyn gweithredu eu haddewid allweddol eu hunain yn yr etholiad bedwar diwrnod yn unig wedi ei lansio.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Pleidleisiwch dros eich cymuned” - Leanne yn denu cefnogaeth ar drothwy’r etholiadau lleol

31120242831_0e44154a4c_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi annog pobl i gefnogi ei phlaid ar drothwy’r etholiadau lleol gydag apêl i bobl "bleidleisio dros eu cymuned."

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd