Newyddion

Sylw Plaid Cymru ar ymateb y Llywodraeth i dan Grenfell

00_Bethan_Jenkins_AC.jpg

Dywedodd Bethan Jenkins, Ysgrifennydd Cymunedau cysgodol Plaid Cymru:

Darllenwch fwy
Rhannu

GIG Cymru i dalu am erthyliadau menywod o Ogledd Iwerddon

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Leanne Wood yn derbyn ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru

Darllenwch fwy
Rhannu

Bethan Jenkins AC yn galw am fwy o gefnogaeth i gydnabod gofalwyr ifanc yng Nghymru

00_Bethan_Jenkins_AC.jpg

AC Plaid Cymru yn dweud nad yw polisi presennol yng Nghymru yn ddigonol i atal gofalwyr ifanc rhag cael eu gadael ar ôl

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid gwarchod ieithoedd yn sgil Brexit

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Mae'r Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol dros yr Iaith Gymraeg, Sian Gwenllian, wedi galw am weithredu i gefnogi ieithoedd lleiafrifol ledled y DG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad ar y bleidlais ar y Farchnad Sengl

ewrop.jpg

Fe wnaeth gwelliant aml-bleidiol i Araith y Frenhines i gadw'r Deyrnas Gyfunol yn y Farchnad Sengl a'r Undeb Tollau gael ei drechu ar y 29ain o Fehefin 2017 o 101 pleidlais i 322. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i ASau Cymru gefnogi gwelliant ar aelodaeth o’r Farchnad Sengl

conf_dark.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar holl ASau Cymru i gefnogi gwelliant trawsbleidiol yn galw am barhau aelodaeth o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn annog llywodraeth San Steffan i gefnogi Morlyn Llanw Bae Abertawe

Simon.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ysgrifennu at Liz Truss, Prif Ysgrifennydd y Trysorlys, i annog cefnogaeth i Forlyn Llanw Bae Abertawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

Adam Price yn cyhuddo Tesco of gamarwain eu staff yn dilyn e-bost mewnol

00_Adam_Price_AC.jpg

Dylai Llywodraeth Cymru enwi a chywilyddio cwmnïau sy’n methu â chyrraedd safonau

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Cymru yn llusgo’i thraed ac yn peryglu cytundeb technoleg allweddol

00_Adam_Price_AC.jpg

Plaid Cymru yn galw ar i Lywodraeth Cymru roi’r gorau i “fandaliaeth economaidd”

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne Wood: mae system San Steffan yn cosbi Cymru

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Arweinydd y Blaid yn dweud y “dylai pobl fod yn ddig” ynghylch y cytundeb gyda’r DUP

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd