Newyddion

“Ymunwch â ni i roi grym i’ch cymuned a’ch cenedl” – Leanne Wood

Clawr_Pamffled.JPG

Mewn darlith allweddol yng Nghaerdydd heddiw, bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gosod allan agenda radical er mwyn sicrhau y bydd ‘penderfyniadau sy’n effeithio ar Gymru yn cael eu gwneud yng Nghymru’ trwy raglen o ddemocrateiddio a grymuso.

Darllenwch fwy
Rhannu

Amodau carchar “annynol” yn rhwystr i adsefydlu

LSR_conf_3_small.jpg

Nid yw trefn garchardai San Steffan yn “addas at y diben”, yn ôl llefarydd Plaid Cymru ar Gyfiawnder, Liz Saville Roberts.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn sicrhau cefnogaeth i weithredu ar lygredd plastig

Y Cynulliad yn cefnogi cynlluniau am doll ar blastig defnyddio-unwaith00_Simon_Thomas_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

“Dylai Llywodraeth y DG fod yn onest a dweud wrthym os na fydd morlyn llanw Abertawe yn digwydd”

Rhannu

Plaid Cymru yn ymuno â grwp trawsbleidiol ar Brexit i gadw’r Deyrnas Gyfunol yn y Farchnad Sengl

brexit_summit.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymuno â’r SNP, y Blaid Werdd a’r Democratiaid Rhyddfrydol i alw ar i’r DG aros yn y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau wedi gadael yr UE.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Blaid yn addo mwy o oriau o ofal plant am ddim fel y gall plant fod yn dechrau’r ysgol yn gyfartal

“Mae’r bwlch parodrwydd am yr ysgol yn lledu” rhybuddia Llyr Gruffydd

 

00_Llyr_Gruffydd_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru i bleidleisio yn erbyn y Mesur Brexit diweddaraf

conference.jpg

Bydd Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn Mesur Brexit diweddaraf Llywodraeth San Steffan, sydd yn gwthio’r DG tuag at adael yr Undeb Tollau yn ogystal â’r Undeb Ewropeaidd

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae arnom angen cytuno ar fframwaith cyffredin fel mater o frys i sicrhau cyllido i ffermio wedi Brexit: Simon Thomas

Rhannu

Plaid Cymru yn annog gwrthdroi toriadau i niferoedd gwelyau ysbytai

Rhannu

Carrie Harper yw ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer isetholiad Alyn & Dyfrdwy

CarrieH.jpg

Dewiswyd ymgyrchydd o gynghorydd i ymladd is-etholiad Alun a Glannau Dyfrdwy dros Blaid Cymru.

Bydd Carrie Harper, sy’n fam i ddau o blant, yn ymladd yr is-etholiad ar Chwefror 6.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd