Newyddion

Rhaid i Jeremy Corbyn ail-feddwl ei safbwynt ar Brexit

IMG_2808_Manchester_anti-Brexit_protest_for_Conservative_conference__October_1__2017.jpg

Mae arweinwyr y gwrthbleidiau yn San Steffan wedi galw ar arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn i ail-feddwl am safbwynt Llafur ar Brexit, cyn cyfarfod arbennig Aelodau Seneddol y Blaid Lafur.

Darllenwch fwy
Rhannu

San Steffan yn pleidleisio i wario biliynau ar ail-addurno’r Senedd

westminster_palace.jpg

Mae gwleidyddion San Steffan wedi pleidleisio i wario biliynau o bunnoedd o arian y trethdalwyr ar ail-addurno eu swyddfeydd eu hunain, wrth i welliant gan Blaid Cymru/SNP i ganiatáu adleoli’r Senedd y tu allan i Lundain gael ei drechu.

Darllenwch fwy
Rhannu

7 rheswm pam fod HS2 yn wael i Gymru

hs2_train.jpg

Heddiw bydd Aelodau Seneddol yn pleidleisio unwaith eto ar HS2. Dyma 7 rheswm pam fydd Aelodau Plaid Cymru yn pleidleisio yn ei erbyn

Rhannu

Rhun ap Iorwerth yn galw am derfyn i breifateiddio graddol o fewn Gwasanaeth Iechyd Cymru

Mae mwy o wasanaethau iechyd Cymreig yn cael eu hallanoli i gwmni preifat. Fe ddatgelodd Prif Chwip Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth y wybodaeth yng Nghwestiynau i’r Prif Weinidog wrth ddirprwyo i Leanne Wood.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i Lywodraeth San Steffan gyhoeddi eu asesiadau Brexit yn llawn

headshot.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i'r adroddiadau cyfrinachol ar Brexit, yn galw ar Lywodraeth San Steffan i gyhoeddi'r asesiadau yn eu cyfanrwydd, er mwyn rhoi darlun cyflawn i'r cyhoedd. 

Darllenwch fwy
Rhannu

43% o heddweision Cymru heb eu hyfforddi ar y drosedd newydd o ymddygiad rheoli

LSR_conf_small.jpg

Mae bron i hanner heddweision Cymru heb gael eu hyfforddi i weithredu cyfraith newydd sy’n gwneud ymddygiad gorfodi a rheoli yn drosedd, dengys cais Rhyddid Gwybodaeth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwrthbleidiau yn ceisio cynghrair gyda’r Undebau Llafur ar y Farchnad Sengl

brexit_summit.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, yr SNP, y Blaid Werdd a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn San Steffan yn gweithio i ffurfio cynghrair gyda’r mudiad undebau llafur, er mwyn amddiffyn aelodaeth hanfodol y DG o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i’r Fyddin Brydeinig roi’r gorau i dargedu plant Cymru

profile.jpg

Mae’r Fyddin Brydeinig yn targedu Cymry ifanc yn eu harddegau fel rhan o’u hymgyrch recriwtio, yn ôl AS Plaid Cymru, Liz Saville Roberts.

Darllenwch fwy
Rhannu

Methiannau’r llywodraeth Lafur yn peri bod staff y GIG “bron â thorri”

Datgeliadau a wnaed i arweinydd y Blaid yn arwydd o argyfwng cynyddol mewn iechyd meddwl 00_Leanne_Wood_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

13 dyfyniad o gynllun newydd radical Leanne Wood i rymuso Cymru

33593426803_6bd8c3102a_k.jpg

Mae Leanne Wood wedi cyhoeddi cynllun digynsail ar gyfer chwyldro economaidd datganoledig. Mae hi wedi galw ar gymunedau Cymru i uno ac ymuno â hi i wneud ein cenedl yn decach a mwy cyfartal. Darllenwch ddyfyniadau allweddol o gynllun Leanne fydd yn arwain at y newid sydd ei angen yma yng Nghymru.”

Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd