Newyddion

"Codwch y cap cyflog neu ymddiheurwch am faniffesto camarweiniol" - Leanne yn herio Llafur

LW.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi annog Llywodraeth Lafur Cymru naill ai i godi cap cyflogau’r sector cyhoeddus, neu i ymddiheuro i bobl yng Nghymru am yr addewid camarweiniol yn eu maniffesto i wneud hynny.

Darllenwch fwy
Rhannu

San Steffan wedi “rhoi’r gorau” i Gymru wledig

profile.jpg

Mae San Steffan wedi “rhoi’r gorau” i’r Gymru wledig fel ardal heb botensial o gwbl, meddai llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Gwledig, Ben Lake AS.

Darllenwch fwy
Rhannu

Amseroedd aros iechyd meddwl i blant a phobl ifanc wedi cynyddu, datgela Plaid Cymru

Rhestri aros yn gwaethygu er i’r llywodraeth ymgyrchu i’w gwella

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Llwyddiant mawr i Blaid Cymru wrth i’r Prif Weinidog gadarnhau Bil Parhad i Gymru

Steffan_Lewis.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol, Steffan Lewis AC heddiw wedi croesawu llwyddiant arwyddocaol i’w blaid wrth i’r Prif Weinidog gadarnhau fod Llywodraeth Cymru wedi drafftio Bil Parhad.

Darllenwch fwy
Rhannu

San Steffan yn cadw’r cyhoedd yn y tywyllwch am Brexit

headshot.jpg

Mae San Steffan yn cadw’r cyhoedd a busnesau yn y tywyllwch am effaith Brexit trwy wrthod cyhoeddi’r asesiadau effaith, medd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arafwch y llywodraeth wrth gyflwyno safonau iaith yn “warthus”

Dylai fod gan bobl yr hawl i ofal gan meddyg teulu yn y Gymraeg, yn ôl lefarydd Plaid Cymru

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Cymru yn gadael Cymru’n ddiamddiffyn wrth i Lywodraeth y DG gyhoeddi eu strategaeth economaidd

Rhaid i’r Llywodraeth Lafur o’r diwedd gyhoeddi’r strategaeth economaidd wedi hir oedi

00_Adam_Price_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i’r llywodraeth ddiwygio ei bolisi Cynllunio a’r Gymraeg newydd

Polisi iaith y llywodraeth yn peri dryswch

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Gaeaf caled i Gymru wrth i'r Canghellor ganolbwyntio ar orboethi De Ddwyrain Lloegr

Budget.png

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi ymateb i ddaganiad cyllideb Canghellor y DG

Darllenwch fwy
Rhannu

Twyll yw “uwch-gyflym” Llywodraeth Lafur Cymru

Mae saith o’r deg ardal arafach yn y DG am fand llydan yng Nghymru – angen i Lywodraeth Cymru weithredu

00_Simon_Thomas_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd