Newyddion

Plaid Cymru yn lansio 'Cynllun Ôl-Brexit Cadarnhaol'

Mae Plaid Cymru wedi lansio eu "Cynllun Ôl-Brexit Cadarnhaol" yn Llanelli.

Cynllun pum-pwynt yw “Cynllun Ôl-Brexit Cadarnhaol" y Blaid gyda’r nod o wneud i Brexit weithio i Gymru, amddiffyn swyddi Cymreig a manteisio ar gyfleoedd newydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne Wood yn rhannu ei rhestr chwarae etholiadol

Leanne_Playlist.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi cyhoeddi ei rhestr chwarae etholiadol ar gyfer Spotify a Deezer.

Mae'r rhestr yn cynnwys cymysgedd iach o wahanol arddulliau o'r arwr roc Bruce Sringsteen i'r arwr Cymreig Dafydd Iwan.

 

 

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne: Mae ar Gymru angen a mandad, nid mwyafrif

31120242831_0e44154a4c_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi annog pobl i roi mandad i Gymru yn yr etholiad hwn.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Atal y Glas rhag gwanio a cholli eu lliw” - Plaid Cymru yn addo cynyddu cyllid yr heddlu

21900295953_ebbe837588_o.jpg

Mae Plaid Cymru wedi addo “atal y Glas rhag gwanio a cholli eu lliw” a hybu cyllid i heddluoedd Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne Wood yn cyhoeddi cynllun tri-phwynt i fynd i’r afael â thlodi plant

Child_Poverty_AP2.jpg

Mae gofal plant o safon yn rhan o’r ateb i roi diwedd ar dlodi plant, dywed arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

Wrth ymweld â meithrinfa yn Llanelli, datgelodd yr arweinydd gynllun tri-phwynt y blaid i fynd i’r afael â thlodi plant.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn lansio polisi Cwmni Ynni Cenedlaethol i fynd i’r afael â thlodi tanwydd

22613617571_82d6bc380e_o.jpg

Galwodd Plaid Cymru am sefydlu cwmni ynni cenedlaethol i Gymru er mwyn lleihau prisiau ynni a mynd i’r afael a newid hinsawdd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cymru wledig yn wynebu “storm berffaith” dan y Torïaid diwrthwynebiad

Cynhadledd2-2.jpg

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio fod cymunedau gwledig yn wynebu "storm berffaith" dan lywodraeth Dorïaidd a adawyd yn ddiwrthwynebiad gan wrthblaid Lafur wan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne Wood ym Môn i lansio Cynllun Ôl-Brexit Cadarnhaol i Gymru

 33593407003_bd44f62e1d_k.jpg

Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw ym Môn i lansio Cynllun Ôl-Brexit Cadarnhaol i Gymru ei phlaid – cyfres o gynigion a fwriadwyd i sicrhau economi Gymreig gadarn wrth i’r DG baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Brexit yn cynnig cyfle i roi terfyn ar yr economi Llundain-ganolog - Plaid

16742433871_814f6d3379_k.jpg

Mae Plaid Cymru wedi dweud y gallai Brexit gynnig cyfleoedd am “feddwl o’r newydd” ar yr economi a galluogi’r DG i roi terfyn ar oruchafiaeth Llundain a de-ddwyrain Lloegr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Torrwch Dreth Gorfforaeth yng Nghymru i roi hwb i gyflogau - Plaid Cymru

 15722615061_9119515989_k.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Gyllid, Adam Price wedi dweud y gallai Cymru dorri Treth Gorfforaeth yng Nghymru wedi Brexit  i ddwyn busnesau i Gymru ac i roi hwb i gyflogau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd