Newyddion

‘Hwb troseddau casineb ar-lein’ y Llywodraeth yn cael cyllideb o £3 y drosedd

LSR.jpg

Mae ‘hwb troseddau casineb ar-lein’ a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth y DG, a fwriadwyd i wella ymateb yr heddlu i droseddau casineb ar-lein a chefnogaeth i ddioddefwyr, wedi derbyn cyllideb o ddim ond £3 y drosedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Brexit: Wythnos i Gymru ddeffro, rhybuddia Wigley

Wigley.jpg

Wrth siarad mewn rali dros Ewrop yng Nghaerdydd heddiw (Sadwrn 14 Hydref), mae Llywydd Anrhydeddus Plaid Cymru, Dafydd Wigley wedi mynnu y bu’r wythnos hon yn un dyngedfennol i Gymru yng nghyswllt ein perthynas yn y dyfodol ag Ewrop.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn Cynnig Cefnogaeth i Bobl Wedi eu Effeithio gan Newid i Gredyd Cynhwysol

UCFfon.png

Mae Plaid Cymru wedi cynnig cenfogaeth i bobl sydd wedi eu heffeithio gan newidiadau diweddar i reolau ynghylch hawlio Credyd Cynhwysol drwy ddarparu gwasanaethau ffôn am ddim ar gyfer ffonio’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Darllenwch fwy
Rhannu

Codi pryderon am ddyfodol gwasanaeth fasgwlaidd gwych Ysbyty Gwynedd yn San Steffan

Hywel yn canmol gwasanaeth sy'n achub bywydau sydd dan fygythiad canoli gan Lafur

Heddiw, lleisiodd Hywel Williams bryderon am ddyfodol y gwasanaeth fasgwlaidd brys ac i gleifion yn Ysbyty Gwynedd, Bangor a'r sgil-effaith ar israddio gwasanaeth yn yr ysbyty, yn ystod Cwestiynau'r Prif Weinidog.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru’n galw am ‘ail-ffocysu’ yn dilyn Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Plant

00_Llyr_Gruffydd_AC.jpg

Mae Llyr Gruffydd AC, llefarydd Plaid Cymru ar Addysg a Phlant yn gofyn i Lywodraeth Cymru ‘ail-ffocysu’ ar faterion sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc, yn dilyn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Araith Theresa May yn pwysleisio'r angen i amddiffyn datganoli

LSR_conf_small.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i araith Theresa May yng nghynhadledd y Blaid Geidwadol, gan feirniadu methiant Prif Weinidog Prydain i grybwyll Cymru unwaith, mewn araith oedd yn llawn “ymadroddion diystyr”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Risg "cod coch" oherwydd diffyg doctoriaid a nyrsys

Rhannu

Rhaid i lywodraeth Sbaen gydnabod canlyniad refferendwm Catalonia

Cat.jpg

Mae Hywel Williams AS Plaid Cymru wedi ymateb i derfyn y pleidleisio yn refferendwm annibyniaeth Catalwnia gan alw ar lywodraeth Sbaen i gydnabod y canlyniad fel un dilys.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn sicrhau cytundeb cyllideb i Gymru gyfan sy’n buddsoddi mewn cymunedau, sectorau a phobl

Adam-Conf-221.jpg

Heddiw, cyhoeddodd Plaid Cymru gytundeb cyllideb a fydd yn sicrhau buddiannau i bawb yng Nghymru. Mae'r cytundeb, a gyhoeddwyd gan Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a'r Economi Adam Price, yn buddsoddi mewn cymunedau, sectorau a phobl.

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad gan Blaid Cymru ar bleidlais annibyniaeth Cwrdistan

conference.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Rhyngwladol, Jonathan Edwards MP wedi rhyddhau datganiad ar ran Plaid Cymru ar refferendwm annibyniaeth Cwrdistan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd