Newyddion

Ymateb Llyr Gruffydd AC i gynnydd Llafur i ffioedd dysgu

00_Llyr_Gruffydd_AC.jpg

Syfrdanwyd myfyrwyr yr wythnos yma pan ddarganfuwyd bod eu lefelau dyled sydd eisoes yn enfawr, yn disgwyl i gynyddu diolch i benderfyniad y clymblaid Llafur/Democratiaid i gynyddu y ffioedd dysgu yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyflog byw go-iawn yw’r cam cyntaf tuag at wneud gwaith yn “deg a pharchus”

hywel_conf.jpg

Mae Plaid Cymru wedi croesawu cyhoeddi Adolygiad Matthew Taylor o Arferion Gwaith Modern ond mae’n dweud nad yw’n mynd yn ddigon pell.

Darllenwch fwy
Rhannu

Allforwyr arfau Prydeinig am osgoi cyfyngiadau trwy is-gwmnïau

conference.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar faterion tramor, Jonathan Edwards, wedi beirniadu allforwyr arfau Prydeinig am osgoi cyfyngiadau’r DG trwy sefydlu is-gwmnïau.

Darllenwch fwy
Rhannu

AC yn croesawu ymyriad yr Ysgrifennydd Addysg ar gyflwyno yn gynnar am TGAU

00_Adam_Price_AC.jpg

Cyfarfu Adam Price gyda’r Gweinidog i drafod pryderon lleol

Darllenwch fwy
Rhannu

San Steffan yn torri nifer yr heddweision

21900295953_ebbe837588_o.jpg

Mae nifer yr heddweision yng Nghymru wedi cwympo o 753 ers 2010 yn ôl ffigyrau gan Ffederasiwn yr Heddlu.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sylwadau Chilcot yn cyfiawnhau ymdrechion i uchelgyhuddo Blair dros Irac

AP.jpg

Heddiw mae Adam Price AC Plaid Cymru wedi annog adfywiad o'r ymgyrch i sicrhau atebolrwydd dros fethiannau yn ystod rhyfel Irac yn dilyn cyfweliad dadlennol gyda Syr John Chilcot, cadeirydd yr ymchwiliad i'r rhyfel.

Darllenwch fwy
Rhannu

Economi “wrth wraidd ymdrechion i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg”

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Plaid Cymru yn amlinellu strategaeth i gyrraedd y nod

Plaid Cymru yn amlinellu strategaeth i gyrraedd y nod

Darllenwch fwy
Rhannu

Bydd yr ymgyrch yn dwysáu i arbed 146 o swyddi yn yr Adran Gwaith a Phensiynau yn Llanelli

00_Simon_Thomas_AC.jpg

Mae swyddfa’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cyhoeddi cynigion i gau Canolfan Wasanaeth Llanelli, a Chanolfannau Gwaith y Pîl, Aberpennar a Thredegar.
Bydd y newid yn golygu colli 146 o swyddi yn Llanelli.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn mynnu cyfran deg o fuddsoddiad trafnidiaeth £1 biliwn

conference.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DG y bydd yn lansio "chwyldro ffyrdd" gwerth £1 biliwn drwy fynnu cyfran deg i Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gallai Llafur godi cap cyflogau’r GIG, ond maent yn dewis peidio: Plaid Cymru

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Pam mae Llafur hyd yn oed yn bod os na all amddiffyn gweithwyr Cymru? gofynna Leanne Wood

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd