Newyddion

Dylai Cymru gydnabod Gweriniaeth Catalwnia - Leanne Wood

Catalonia_Plaid_Cymru_(1).jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru ac AS y blaid, Hywel Williams sy'n cadeirio'r Grwp Seneddol Oll-Bleidiol ar Gatalwnia wedi llongyfarch pobl Catalwnia ar ennill annibyniaeth "drwy ddulliau heddychlon a democrataidd."

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Prydain yn gadael Porthladd Caergybi oddi ar y map yn nhrafodaethau Brexit

caernarfon_17.jpg

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu Llywodraeth Prydain am adael Porthladd Caergybi “oddi ar y map” yn nhrafodaethau Brexit wrth i Ysgrifennydd Brexit gyfaddef nad yw wedi cynnal trafodaethau am ddyfodol Porthladd Caergybi, er iddo honni y bydd yn wynebu cymhlethdodau ychwanegol wedi Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn croesawu ymgyrchwyr yn erbyn carchar Port Talbot fel "enghraifft o rym y bobl "

Rhannu

"Gwnewch Gymru yn fan i roi prawf ar dorri TAW twristiaeth " - Steffan Lewis

Steffan_Lewis.jpg

Bydd llefarydd Plaid Cymru ar Gyllid Steffan Lewis AC heddiw yn herio Aelodau Cynulliad Ceidwadol yn y Senedd i berswadio eu cydweithwyr yn San Steffan i ddefnyddio Cyllideb y DG sydd ar y gorwel i gyflwyno toriad mewn TAW i’r sector twristiaeth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gallai Cymru roi terfyn ar ddifrod Credyd Cynhwysol

00_Bethan_Jenkins_AC.jpg

Plaid Cymru yn gosod allan gynlluniau i amddiffyn Cymru rhag elfennau gwaethaf diwygio lles

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Cafodd Gweinidog yr Economi “wybod am gynodiadau’r Cylch Haearn”

00_Adam_Price_AC.jpg

Cafodd Llywodraeth Cymru eu briffio ar oblygiadau creulon symbol cylch haearn Castell y Fflint ond bwrw ymlaen a wnaethant er hynny

Darllenwch fwy
Rhannu

“Rhaid ail-wladoli’r gwasanaeth prawf”, medd Plaid Cymru

LSR_conf_small.jpg

BBC Panorama am ddatgelu cyfres o fethiannau ers preifateiddio

Mae Plaid Cymru wedi galw am ail-wladoli’r gwasanaeth prawf, cyn ymchwiliad gan raglen Panorama y BBC, a ddarlledir heno, sy’n datgelu cyfres o fethiannau ers preifateiddio’r gwasanaeth prawf yn rhannol yn 2014.

Darllenwch fwy
Rhannu

10 bethau a ddysgom o araith Leanne Wood i Gynhadledd Plaid Cymru

Rhannu

Buddugoliaeth i’r Blaid wrth i Lywodraeth Lafur Cymru wrthdroi eu penderfyniad i gynyddu ffioedd dysgu

Llyr_Meme_Cymraeg.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, Llyr Gruffydd AC, heddiw wedi croesawu penderfyniad Llywodraeth Lafur Cymru i wneud tro pedol ar godi ffioedd dysgu, gan alw hyn yn fuddugoliaeth i ymgyrch Plaid Cymru yn erbyn y cynnydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Toriad mewn TAW, nid treth twristiaeth, sydd ei angen i hybu economi Cymru

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

Plaid Cymru yn annog Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen gyda chynigion i godi tâl am blastig gwaredadwy

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd