Newyddion

Llythyr agored at bawb sy’n gwrthwynebu ‘cynghrair adweithiol’ rhwng y Ceidwadwyr / DUP

33593445363_9ba8766008_k.jpg

Rhybuddiodd Plaid Cymru yn ystod yr etholiad am beryglon llywodraeth Dorïaidd gyda mandad cryfach. Yn dilyn ymgyrch Geidwadol ddi-drefn, cipiodd Theresa May golled o enau buddugoliaeth a chollodd ei ‘mandad’ pwysig. Nawr dyma ni’n wynebu gweld Prif Weinidog Ceidwadol adweithiol gyda chefnogaeth y Blaid Ddemocrataidd Unoliaethol sydd hyd yn oed yn fwy allan o gysylltiad, sydd yn ceisio ein llusgo’n ôl i’r oesoedd tywyll.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i unrhyw fargen ar gyllid i Ogledd Iwerddon ymestyn at y cenhedloedd datganoledig: Adam Price

00_Adam_Price_AC.JPG

Plaid Cymru yn rhybuddio bod yn rhaid cynnig unrhyw arian ychwanegol i Ogledd Iwerddon mewn bargen gyda’r DUP hefyd gael ei gynnig i genhedloedd eraill.

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid, Adam Price, wedi rhybuddio bod yn rhaid ymestyn unrhyw gyllid cynyddol i Ogledd Iwerddon o ganlyniad o fargen y DUP gyda Llywodraeth y DG i genhedloedd datganoledig eraill y DG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Liz Saville Roberts i arwain grŵp Plaid Cymru yn San Steffan

LSR_conf_1.jpg

Mae AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts wedi ei dewis i arwain grŵp Plaid Cymru yn San Steffan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dim ond gan Blaid Cymru mae’r cynlluniau i ddatrys yr argyfwng recriwtio meddygon teulu

C-W9BtJXYAAaXyS.jpg

Amser hyfforddi a recriwtio 1,000 o feddygon
Plaid Cymru yw’r unig blaid i roi cynigion cadarnhaol gerbron er mwyn datrys yr argyfwng meddygon teulu sy’n wynebu Cymru, medd ymgeisydd y blaid yng Ngorllewin Caerdydd, Michael Deem.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cymru yn un o gyrchfannau gorau’r byd i ddigwyddiadau chwaraeon o bwys

 33311888101_c32f71e86a_o.jpg

Dywedodd Plaid Cymru y bydd ymwelwyr i rown derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd yn gweld fod Cymru yn un o leoliadau gorau’r byd ar gyfer digwyddiadau chwaraeon o bwys, medd ymgeisydd Plaid Cymru yng Ngorllewin Caerdydd, Michael Deem.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne yn ymateb i benderfyniad Donald Trump i dynnu allan o gytundeb newid hinsawdd Paris

33593445363_b9d9e7b61e_o.jpg

Mae Leanne wedi galw penderfyniad Donald Trump i dynnu allan o gytundeb newid hinsawdd Paris yn "hynod anghyfrifol".

Darllenwch fwy
Rhannu

“Dyw Llafur ddim yn ffrind i Gymru” - Jonathan Edwards

Jonathan_Edwards1bsmall.jpg

Mae Plaid Cymru wedi lansio ymosodiad ar y Blaid Lafur, gan rybuddio pleidleiswyr nad yw Llafur yn “ffrind i Gymru o gwbl”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn galw am archwiliad annibynnol o wytnwch diogelwch Cymru

15104641504_61dbe4181a_o.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am archwiliad annibynnol o wytnwch diogelwch Cymru yn dilyn nifer o ymosodiadau seibr-ddiogelwch ar y sector cyhoeddus a’r ymosodiad terfysgol ym Manceinion yr wythnos ddiwethaf.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Peidiwch â gadael i’n gwlad fod yn anweledig yn San Steffan” - Leanne

31120242831_0e44154a4c_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi annog pleidleiswyr i beidio â gadael i Gymru fod yn “anweledig yn San Steffan”, gan alw ar bobl i roi mandad i Blaid Cymru i “amddiffyn Cymru”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn addo pecyn cysylltedd digidol i Gymru wledig

21900295953_ebbe837588_o.jpg

Bydd Plaid Cymru yn sicrhau y gall pob cartref a busnes yng Nghymru gyrchu’r band llydan cyflymaf oll.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd