Newyddion

Saith peth nad yw’r llywodraeth Lafur eisiau i chi wybod am y GIG y gaeaf hwn

31234522785_9c291e8f37_o.jpg

Wrth i weithwyr y GIG baratoi am amser prysur dros fisoedd y gaeaf, mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi dechrau sôn am y pwysau ychwanegol y gaeaf hwn ar ein gwasanaeth iechyd. Ond er bod y llywodraeth Lafur yn ddigon parod i ddweud wrthych pam fod rhestri aros hir, staff dan bwysau ac oedi cyn trosglwyddo gofal yn anorfod dros gyfnodau oeraf y flwyddyn, mae rhai pethau nad ydynt am i chi wybod …

Rhannu

Liz Saville Roberts AS yn cyflwyno Mesur i atal cam-drin dioddefwyr trwy’r llysoedd

LSR_conf_3_small.jpg

Heddiw bydd AS Plaid Cymru, Liz Saville Roberts yn cyflwyno Mesur Aelod Preifat i atal troseddwyr a gafwyd yn euog rhag defnyddio’r Llysoedd Sifil a Theulu fel dull o aflonyddu mwy ar eu dioddefwyr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y llywodraeth Lafur heb wneud unrhyw gynnydd o ran gweithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod, datgela Plaid Cymru

Siân Gwenllian yn beirniadu “graddfa anhygoel” y diffyg gweithredu00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw am ddiwedd i daliadau eithafol Galw Iechyd Cymru wedi i fenyw gael bil o £20 am alwad ffôn

Mam yn cael bil am geisio cyngor i’w merch sâl00_Rhun_ap_Iorwerth_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Dylai Llywodraeth Cymru atal uwch-garchar Port Talbot

Rhannu

Byddai datganoli gweinyddu nawdd cymdeithasol yn amddiffyn teuluoedd Cymru

…ac eto, wnaiff y Llywodraeth Lafur mo hyn, medd Plaid Cymru

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Undeb Tollau yw’r unig ffordd i amddiffyn Cymru rhag bygythiad ffin galed

Amddiffynnwch Gymru rhag ffin galed niweidiol

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad Plaid Cymru ar sefyllfa ffin DG-Iwerddon

Wrth iddynt geisio datrys y broblem o ffin yn Iwerddon, mae llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi creu argyfwng ehangach sydd â goblygiadau uniongyrchol i Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Banciau yn troi eu cefnau ar gwsmeriaid trwy roi’r gorau i ganghennau’r stryd fawr

22331847610_c8dd10b3fc_z.jpg

Mae Aelodau Cynulliad Plaid Cymru Simon Thomas ac Adam Price wedi cyflwyno cynnig yn y Cynulliad Cenedlaethol yn gresynnu at y cyhoeddiad diweddar i gau canghennau banc y Natwest yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhowch fwy o sicrwydd i fusnesau dros Brexit – Adam Price

21909408355_0bb3cdfa7d_z.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Adam Price AC wedi nodi Sadwrn Busnesau Bach heddiw gan annog Llywodraethau Cymru a’r DG i wneud mwy i warchod busnesau bach wrth i drafodaethau Brexit fynd rhagddynt.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd