Newyddion

AS y Blaid yn cynnig cyfraith newydd i atal pobl rhag cael eu gadael yn ddiamddiffyn wrth i fanciau gau

35294907142_956ece2421_k.jpg

Bydd AS Ceredigion, Ben Lake, heddiw yn cyflwyno Mesur yn y Senedd fydd yn ceisio sicrhau nad yw cwsmeriaid yn cael eu gadael heb wasanaethau ariannol sylfaenol pan fydd banciau yn cau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid i orfodi pleidlais yn y Cynulliad i geisio mwyafrif dros aelodaeth o’r undeb tollau

Undeb_Tollau.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi cyhoeddi y bydd ei phlaid yn defnyddio pleidlais yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar ddydd Mercher i geisio mwyafrif dros aros yn undeb tollau presennol yr UE.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Cymru'n dweud dim wrth i San Steffan ddwyn pwerau

caernarfon_17.jpg

Mae Llywodraeth Cymru gadael i San Steffan ddwyn pwerau o Gymru - dyna neges Plaid Cymru wrth i Lywodraeth San Steffan gael ei gorfodi i gynnig consesiynau i'r Alban ac nid i Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganolwch ddarlledu i fynd i’r afael a’r diffyg democrataidd - Liz Saville Roberts

broadcasting_lsr.jpg

Mae dinasyddion Cymru yn cael eu hamddifadu o ran sylfaenol o ddemocratiaeth, honnodd Plaid Cymru, gan alw am ddatganoli’r cyfrifoldeb dros ddarlledu i Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Dyma’r amser’ i ddatganoli plismona yn sgil setliad cyllido ‘twyllodrus’

Heddlu.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi gwneud yr achos o blaid datganoli plismona i Gymru “ar fyrder”, gan ddadlau fod Setliad Cyllido Heddlu Llywodraeth y DG yn “dwyllodrus.”

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i’r Prif Weinidog wneud yr undeb tollau yn ‘llinell goch’ neu fod mewn perygl o anhrefn ar y ffin

Caergybi.jpg

Mae AC Plaid Cymru Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth heddiw wedi ymbil ar y Prif Weinidog i wneud aelodaeth Cymru o’r undeb tollau yn “llinell goch” mewn unrhyw drafodaethau ar Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Undeb Dollau a’r Farchnad Sengl yn “anghenraid economaidd” i Gymru

Hywel.jpg

Yn ymateb i’r datganiad y bydd gogledd Iwerddon yn aros yn yr Undeb Dollau a’r Farchnad Sengl, dywedodd llefarydd Brexit Plaid Cymru Hywel Williams:

“Os ydi gogledd Iwerddon yn aros o fewn Marchnad Sengl ac Undeb Dollau'r UE, mae’n anghenraid economaidd i Gymru gael yr un fargen.

Darllenwch fwy
Rhannu

7 Rheswm Pam Mae Llafur yn Anghywir i Gefnogi Ffordd Ddu'r M4

Rhannu

Cynnydd sylweddol yn nifer y carcharorion o Loegr yng Nghymru

prison_wire.jpg

Mae nifer y carcharorion o Loegr sy’n cael eu cadw yng ngharchardai Cymru wedi codi o 76% ers mis Mawrth 2017, yn ôl ffigyrau newydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i Brif Weinidog San Steffan alw pleidlais i adael yr Undeb Tollau

joni_a_theresa.PNG

Does gan Lywodraeth San Steffan ddim mandad i gymryd gwledydd y Deyrnas Gyfunol allan o’r Undeb Tollau, a rhaid iddynt geisio caniatâd Seneddau cenedlaethol cyn gwneud hynny, meddai Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd