Newyddion

Lle mae’r cynllun economaidd?

Plaid Cymru yn herio’r llywodraeth ynghylch strategaeth economaidd anweledig

Darllenwch fwy
Rhannu

Dweud wrth y Prif Weinidog am wneud rhywbeth am y cap cyflog

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

Steffan Lewis yn datgelu na wnaeth y Prif Weinidog yr un sylw wrth Lywodraeth y DG

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur yn canslo cynlluniau ar gyfer Ysgol Feddygol i'r Gogledd

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Siom ddiweddaraf Llafur i’r gogledd 

Cyhoeddodd y llywodraeth Lafur heddiw na fydd yn bwrw ymlaen gyda chynlluniau i sefydlu ysgol feddygol yn y gogledd. Mynegodd ACau Plaid Cymru eu siom gyda’r penderfyniad, y ceisiodd Llywodraeth Cymru ei gladdu ar wythnos olaf y tymor.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Triniwch Gymru gyda’r parch sy’n ddyledus i ni”: Plaid Cymru yn gwrthod Mesur Ymadael â’r UE ym mhleidlais y Senedd

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Y Blaid yn hyrwyddo Mesur Parhad i wrthwynebu’r ffaith fod San Steffan yn “diystyru democratiaeth”

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhyfel bidio masnachfraint y rheilffyrdd yn datgelu brad maniffesto Llafur: Plaid Cymru

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Torri mwy o addewidion maniffesto Llafur

Darllenwch fwy
Rhannu

Dylai Llywodraeth Cymru ymyrryd dros ddyledion parcio ysbyty Caerdydd: Plaid Cymru

00_Neil_McEvoy_AC.jpg

Rhaid rhoi terfyn ar warth dirwyo pobl sâl a nyrsys

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne Wood yn galw ar yr arweinydd Llafur i gondemnio’r cynnydd mewn ffioedd dysgu yng Nghymru

Leanne.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood ac arweinydd Grŵp San Steffan Plaid Cymru Liz Saville Roberts wedi galw ar arweinydd Llafur yn y DG i gondemnio penderfyniad Llywodraeth Lafur Cymru i gynyddu ffioedd dysgu yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Y Mesur Diddymu adweithiol yw’r bygythiad mwyaf i hunaniaeth Gymreig mewn hanes modern”: Leanne Wood

00_Leanne_Wood_AC.JPG

Arweinydd Plaid Cymru yn rhybuddio fod angen Mesur Parhad Llywodraeth Cymru yn fwy nag erioed

Darllenwch fwy
Rhannu

AC Plaid Cymru yn dweud wrth benaethiaid Tata: "Talwch arian bonws yn ôl "

BJenkins.jpg

Mae Bethan Jenkins, AC Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru ac ymgyrchydd blaenllaw i achub diwydiant dur Cymru wedi dweud y dylai penaethiaid Dur Tata a dderbyniodd filiynau mewn arian bonws – ar adeg pan oeddent yn gofyn i filoedd o weithwyr dur dderbyn toriadau mawr i’w pensiynau – dalu’r arian yn ôl.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mesur Ymadael yn bygwth y DG gydag argyfwng cyfansoddiadol

Cynhadledd2-2.jpg

Torïaid yn tynhau gafael Llundain ar Gymru wrth i Lafur eistedd ar eu dwylo

Mae Plaid Cymru wedi cythruddo’n llwyr gyda Mesur Ymadael Llywodraeth Prydain, sydd yn bygwth y DG gydag “argyfwng cyfansoddiadol”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd