Newyddion

Plaid yn galw ar Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael ag unigrwydd ac unigedd

Mae AC Plaid Cymru, Dai Lloyd, yn galw ar Lywodraeth Cymru i wella ei hymdrechion i fynd i'r afael ag unigrwydd ac unigedd yng Nghymru.

Dai_Lloyd_Cynulliad.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn cefnogi galwad am gofrestr o’r holl blant sy’n cael eu haddysgu gartref

“Ni ddylid caniatáu i’r un plentyn ddisgyn trwy’r rhwyd”: Llyr Gruffydd00_Llyr_Gruffydd_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Cwmnïau cyfryngau cymdeithasol “yn cael rhwydd hynt” gan God Ymarfer dewisol San Steffan

21900295953_5887be5e3b_z.jpg

Mae cwmnïau cyfryngau cymdeithasol yn “cael rhwydd hynt” ac yn cael “osgoi eu cyfrifoldeb” o ran ymdrin â’r cynnydd mewn troseddau casineb a difenwi ar-lein, yn ôl Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gallai Llywodraeth Cymru roi terfyn ar ddigartrefedd heddiw

Nid yw’r llywodraeth Lafur yn dirnad difrifoldeb y sefyllfa, medd Bethan Jenkins

00_Bethan_Jenkins_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Blwyddyn Brexit Llafur: Polisi Gwahanol am Bob Mis

Fel yr Wrthblaid fwyaf yn San Steffan, mae cyfrifoldeb ar Lafur i ddwyn llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i gyfrif ar Brexit. Er mwyn gwneud hyn yn effeithiol, maent angen polisi eu hunain, yn arbennig ar aelodaeth o'r undeb tollau a'r farchnad sengl. Os nad yw Llafur yn glir am y berthynas maen nhw eisiau gyda'r cytundebau hyn yna mae'n amhosib iddyn nhw geisio dylanwadu ar bolisi'r llywodraeth. Mae safbwynt Plaid Cymru yn glir: rydym eisiau aros yn yr undeb tollau a'r farchnad sengl. Felly beth yw polisi Llafur ynghylch aelodaeth o'r rhain?


 

Darllenwch fwy
Rhannu

Cymru wedi ei ‘llyffetheirio’ ar bwerau treth incwm

Leanne Wood yn seinio rhybudd ar bwerau i Gymru yn dilyn newidiadau yn yr Alban00_Leanne_Wood_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Argyfwng cynllunio gweithlu’r Llywodraeth Lafur yn taro llefydd mewn cartrefi nyrsio

Mae’n bryd cynllunio a rheoli gofal iechyd a chymdeithasol yn iawn00_Rhun_ap_Iorwerth_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i Gymru gael llais wrth i drafodaethau Brexit symud ymlaen i’r cyfnod fasnach

Trade.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi annog yr Ysgrifennydd Brexit David Davis i wrando ar ddymuniadau’r cenhedloedd datganoledig wrth i Lywodraeth Geidwadol y DG symud ymlaen i ail gam y trafodaethau gyda’r UE.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn sicrhau rhyddhad ardrethi i brosiectau hydro bychan

Rhyddhad i gynlluniau fu’n gorfod wynebu codiadau o hyd at 900%00_Simon_Thomas_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

San Steffan ar chwal wrth i ASau drechu'r llywodraeth

westminster_team_2.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan wedi'i threchu am y tro cyntaf ar Brexit gan dim ond pedwar pleidlais, a phob un Aelod Seneddol Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn y Llywodraeth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd