Newyddion

Er lles ein cenedl, cyhoeddwch astudiaeth Effaith Brexit ar Gymru

Impact_Assessments.jpg

Mewn llythyr at y Prif Weinidog, mae Leanne Wood AC wedi galw ar i Lywodraeth Cymru gyhoeddi astudiaeth o effaith Brexit ar economi Cymru. Gallwch ddarllen y llythyr yma.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i Lywodraeth Prydain fabwysiadu cyflog byw go-iawn

15613426901_2289d10a54_o.jpg

Cyn yr Wythnos Cyflog Byw (5 – 11 Tachwedd) mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu’r ‘Cyflog Byw Cenedlaethol’ fel y’i gelwir i fod yn Gyflog Byw Gwirioneddol, er mwyn rhoi hwb i incwm gwario.

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad ar garcharu gwleidyddion Catalonia

junqueras_a_jill.jpg

Plaid Cymru yn condemio Gwladwriaeth Sbaen am garcharu gwleidyddion Catalonia

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae’r 'amser yn iawn' i bleidleisiau i bobl 16 oed - Leanne Wood

Ben_a_Leanne.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi ailadrodd ymrwymiad ei phlaid i ostwng yr oedran pleidleisio i 16, gan ddadlau y byddai dwyn mwy o bobl ifanc i mewn i wleidyddiaeth yn "gwella ein democratiaeth."

Darllenwch fwy
Rhannu

Dylai Llywodraeth Prydain hwyluso trafodaethau rhwng Catalonia a Sbaen

caernarfon_17.jpg

Dylai Llywodraeth Prydain alw ar Gatalonia a Sbaen i gynnal trafodaethau yn syth a chynnig eu gwasanaeth i hwyluso cynnydd, yn ôl AS Plaid Cymru, a chadeirydd y Grŵp Seneddol Trawsbleidiol ar Gatalonia, Hywel Williams AS.

Darllenwch fwy
Rhannu

Diwygiadau lles San Steffan am achosi cynnydd mewn tlodi plant, medd yr IFS

caernarfon_17.jpg

Mae dadansoddiad gan y Sefydliad Astudiaethau Ariannol (IFS) wedi datgelu y bydd toriadau San Steffan i fudd-daliadau yn tanio cynnydd o 4% mewn tlodi plant ar draws y Wladwriaeth Brydeinig, gyda Chymru yn debyg o gael ei tharo yn anghymesur.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Bwriwch ymlaen â’r ymchwiliad i ollwng gwybodaeth am Gylchffordd Cymru”

00_Adam_Price_AC.jpgAdam Price yn ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Parhaol i gael y diweddaraf am yr ymchwiliad

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen canolfannau adsefydlu newydd ar gyfer camddefnyddio cyffuriau ac alcohol

Gorfodir rhai cleifion i aros chwe mis am help, rhybuddia Dai Lloyd00_Dai_Lloyd_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Peidiwch a chyflwyno model Airbnb i ysbytai yng Nghymru, rhybuddia Rhun ap Iorwerth

00_Rhun_ap_Iorwerth_AC.jpg

Plaid Cymru yn annog newid y polisi o gau gwelyau mewn Ysbytai Cymunedol

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Lles a Chwaraeon, Rhun ap Iorwerth, wedi rhybuddio’r Ysgrifennydd Iechyd rhag cyflwyno arbrawf ar batrwm Airbnb yng Nghymru i gleifion sy’n gwella wedi bod yn yr ysbyty, yn dilyn cyhoeddiad am gynllun peilot o’r fath yn Lloegr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ni ddylai dyfodol S4C “orwedd yn nwylo San Steffan”

Ben_Lake_2.jpg

Plaid Cymru yn galw am ddatganoli’r darlledwr Cymraeg

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd