Newyddion

Cynnydd mewn troseddau difrifol gan aildroseddwyr ers preifateiddio’r gwasanaeth prawf

LSR_conf_1.jpg

Mae nifer y troseddwyr ar brawf sydd wedi cyflawni troseddau difrifol wedi cynyddu ers i’r gwasanaeth prawf gael ei breifateiddio gan Lywodraeth Prydain, yn ôl ffigyrau a gafwyd gan Blaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinyddion y Blaid yn cofio colledion Cymreig yng nghanmlwyddiant Passchendaele

hedd_wyn.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC a’i harweinydd yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS heddiw yn y digwyddiad i gofio canmlwyddiant brwydr Passchendaele yn Fflandrys, Gwlad Belg.

Darllenwch fwy
Rhannu

Diwedd rhyddid symud yn gwneud trwyddedau gweithio Cymreig yn hanfodol

22334055508_ed5c31739b_o.jpg

Mae diwedd rhyddid symud Ewropeaidd yn y Wladwriaeth Brydeinig yn ei gwneud yn hanfodol caniatáu i Lywodraeth Cymru gyhoeddi fisas gweithio Cymreig, medd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen cofrestr o droseddwyr trais domestig ar frys

LSR_conf_1.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am gyflwyno cofrestr o droseddwyr trais domestig fel mater o frys yn dilyn cael Marvyn Iheanacho yn euog o lofruddio mab pum mlwydd oed ei gariad.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cywilyddio Llywodraeth Cymru i ail-feddwl am y cylch haearn

ringofshame.jpg

Mae Plaid Cymru wedi croesawu’r newyddion fod Llywodraeth Cymru wedi eu cywilyddio i ail-feddwl am eu cynlluniau i osod cerflun o gylch haearn yng Nghastell y Fflint.

Beirniadwyd y cynlluniau ansensitif yn helaeth, a derbyniodd deiseb yn gwrthwynebu’r cynlluniau dros 9,000 o lofnodion.

Darllenwch fwy
Rhannu

ASau Plaid Cymru yn ysgrifennu at Ken Skates gan erfyn arno dynnu’r plwg ar y fodrwy haearn

MPs_2017_nb.jpg

Mae ASau Plaid Cymru heddiw wedi ysgrifennu llythyr ar y cyd i Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru Ken Skates gan erfyn arno roi'r gorau i'w gynlluniau ffôl i greu modrwy haearn yng Nghastell y Fflint.

Mae Liz Saville Roberts AS, Jonathan Edwards AS, Hywel Williams AS a Ben Lake AS wedi arwyddo'r llythyr sydd yn nodi fod y cynlluniau yn "fyrbwyll, anwybodus ac ansensitif", gan ddadlau fod Llywodraeth Lafur Cymru yn yn methu â chydnabod a pharchu gorffennol Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Amaeth Cymru ar groesffordd wedi Brexit – Plaid Cymru

 

Simon_Thomas.jpg

Bydd AC Plaid Cymru Simon Thomas yn rhoi ei weledigaeth am amaethyddiaeth y bore yma (11am – 12pm) yn ystod seiat holi ar stondin Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dyfodol taliadau amaethyddol yn y fantol

Rhannu

Dyfodol taliadau amaethyddol yn y fantol

BL1.jpg

Mae’r Llywodraeth Brydeinig wedi rhoi ergyd i’r sector amaethyddol heddiw drwy fynegi ansicrwydd dros ddyfodol taliadau ffermwyr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dros 1,200 o gleifion ar restri aros orthopedig am dros flwyddyn yn y gogledd

00_Rhun_ap_Iorwerth_AC.jpg

Gallai ysgol feddygol Bangor fod yn rhan o’r ateb

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd