Newyddion

Rhaglen ddifflach Llafur yn dangos yr angen am wrthblaid gref

Rhun-ap-Iorwerth.jpg

Mae Rhun ap Iorwerth AC Plaid Cymru heddiw wedi galw rhaglen lywodraeth y weinyddiaeth Lafur yn "ddifflach", gan ychwanegu ei bod yn adlewyrchu methiant y blaid i gyflwyno syniadau dyfeisgar i gryfhau'r economi Gymreig ac i godi safonau yn ein gwasanaethau cyhoeddus.

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen bwrw ymlaen ar frys i recriwtio meddygon

21883191066_e5d36576b1_z.jpg

Plaid Cymru yn rhybuddio am yr angen dybryd i weithredu eu cynllun am fil o feddygon

Heb ymdrech bendant i gynyddu nifer y meddygon sy’n gweithio yng Nghymru gallai’r GIG wynebu eu gaeaf anoddaf eto, rhybuddiodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd, Rhun ap Iorwerth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyfres o wrthddywediadau Brexit y Prif Weinidog yn parhau

Steffan_Lewis_AM.jpg

Mae Steffan Lewis AC, Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allan, heddiw wedi beirniadu Prif Weinidog Cymru am ei "gyfres o wrthddywediadau Brexit" yn dilyn tro pedol ar ei safbwynt ar a ddylai Cymru gael yr hawl i weithredu feto ar delerau terfynol unrhyw gytundeb Brexit i'r DG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Diffyg ffocws gan y llywodraeth yn niweidio ffawd economaidd Cymru

AP1.jpg

Mae cwpwrdd Llywodraeth Cymru yn wag o ran polisi economaidd: Adam Price

Mae Gweinidog Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price wedi rhybuddio fod diffyg eglurder Llywodraeth Cymru ar bolisi economaidd yn niweidio’r economi. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Cymru heb lais yn y trafodaethau Brexit wrth i Weinidog yr Alban deithio i Whitehall

JE.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit yn San Steffan, Jonathan Edwards AS, heddiw wedi cyhuddo’r Prif Weinidog Carwyn Jones o ‘gondemnio Cymru i amherthnasedd’ drwy fethu a chreu rôl Gweinidog Brexit Llywodraeth Cymru i gynrychioli anghenion y genedl yn y trafodaethau sydd ar droed.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Plaid am wrthod unrhyw gytundeb Brexit sy’n anfanteisio Cymru' - Steffan Lewis AC

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

Ffigyrau newydd yn dangos y byddai’r economi’n colli £500m y flwyddyn drwy adael yr UE

Mae Steffan Lewis AC, Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol, wedi ategu addewid ei blaid i wrthwynebu unrhyw gytundeb Brexit fydd yn anfateisio Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llanast yng nghanol llywodraeth Carwyn Jones ynghylch mynediad at y Farchnad Sengl

Dau ateb gwahanol mewn dau ddiwrnod ar fater mynediad Cymru at y farchnad Ewropeaidd

Mae Plaid Cymru wedi tynnu sylw at arwyddion o lanast yn y Llywodraeth Lafur, wedi i’r Prif Weinidog roi dau ateb gwahanol ynghylch ei farn am a ddylai Cymru gael mynediad at y Farchnad Sengl Ewropeaidd neu fod yn aelod ohoni, yn dilyn tynnu allan o’r UE.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Ble mae’ch gweledigaeth?’ – Leanne Wood yn herio’r Prif Weinidog ar fethiant arweinyddiaeth yn sgil Brexit

The First Minister has so far failed to provide a comprehensive, detailed, inspiring vision for post-Brexit Wales, according to Plaid Cymru Leader Leanne Wood.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymateb Plaid Cymru i'r ffiniau etholaethau newydd arfaethedig

Cut-MPs-CYM4.png

Wrth ymateb i gyhoeddiad ffiniau newydd gan y Comisiwn Ffiniau, mi ddwedodd arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Hywel Williams AS:

“Er ein bod, mewn egwyddor, yn gefnogol o ymdrechion i leihau nifer yr Aelodau Seneddol, ni ddylai Cymru fod ar ei cholled o’i gymharu â gwledydd eraill y Deyrnas Gyfunol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn cyhoeddi Rhaglen yr Wrthblaid

2016_LW_22.jpg

Leanne Wood yn datgelu cynllun pum mlynedd i’r wrthblaid yn y Cynulliad

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi datgelu cynllun ei phlaid am dymor nesaf y Cynulliad wrth iddi lansio Rhaglen yr Wrthblaid gan ei phlaid.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd