Newyddion

Fideo: Leanne Wood yn agor Cynhadledd Arbennig Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru heddiw’n cynnal Cynhadledd Arbennig yng Nghaerfyrddin ble mae cannoedd o aelodau ymgynnull i drafod y ffordd ymlaen i Gymru yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Irac: Rhaid erlyn y rhai sy'n gyfrifol

Mae Plaid Cymru wedi galw am erlyniadau gan y Llys Troseddol Rhyngwladol (International Criminal Court/ICC) yn sgil y rhyfel anghyfreithlon yn Iraq.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur yn bwriadu defnyddio Brexit fel esgus i gael eu bachau budron ar gymorthdaliadau ffermwyr

Mae Llafur yn cynllwynio i ddefnyddio Brexit fel cyfle i dorri’r arian sy’n mynd i ardaloedd gwledig Cymru, yn ôl Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru Simon Thomas. Yn ôl Mr Thomas fe wnaeth AS Llafur adael i’w fwgwd lithro wrth ofyn cwestiwn yn San Steffan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Record pleidleisio Owen Smith yn ‘bradychu’ buddiannau cenedlaethol Cymru

JE.jpg

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru heddiw wedi rhybuddio pobl Cymru rhag cael eu denu gan y syniad o arweinydd Cymreig i’r Blaid Lafur, gan dynnu sylw at record Owen Smith o fethu â gwarchod buddiannau cenedlaethol Cymru dro ar ôl tro.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ysgrifennydd Gwladol yn gwrthod esbonio pam mae'n trin Cymru'n israddol


Yn ystod dadl y Tŷ Cyffredin ar Fil Cymru ddoe, heriodd ASau Plaid Cymru Hywel Williams a Jonathan Edwards yr Ysgrifennydd Gwladol, Alun Cairns AS, i gyhoeddi rhestr lawn o bwerau perthnasol i Gymru fydd ar gadw yn San Steffan a pham.

Gwyliwch Alun Cairns yn ymateb drwy wrthod yn llwyr ag egluro pam ei fod ef a Llywodraeth Dorïaidd San Steffan yn gwrthod ildio'r pwerau hollbwysig hyn maent eisoes wedi eu rhoi i'r Alban a Gogledd Iwerddon.

Rhannu

San Steffan yn rhwystro datganoli adnoddau naturiol

joni_s4c.PNG

Wrth ymateb i'r bleidlais ar ddatganoli adnoddau naturiol i Gymru, mi ddwedodd llefarydd Plaid Cymru ar ynni, Jonathan Edwards:

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Rhaid i’r Prif Weinidog fod wedi ei ethol yn ddemocrataidd’ - Leanne Wood

2016_LW_3.JPG


‘Rhaid i’r Prif Weinidog fod wedi ei ethol yn ddemocrataidd’

Mi fydd Plaid Cymru yn unedig ac yn cynnig gweledigaeth yn yr etholiad cyffredinol cynnar

Darllenwch fwy
Rhannu

'Ma'n rhaid i Senedd ddadwneud ei gamgymeriad dros Ryfel Irac' - Adam Price

Adam_Price_med.jpg

Adam Price oedd Aelod Seneddol Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr rhwng 2001 a 2010 ac mae bellach yn cynrychioli'r etholaeth fel ei Aelod Cynulliad

Bydd 2.6 miliwn gair Chilcot – pump neu lai ar gyfer pob bywyd gafodd ei golli o ganlyniad i’r rhyfel – yn cymryd peth amser i’w dreulio.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Anrhydeddwch addewidion ymgyrchwyr Brexit i Gymru” - Leanne Wood wrth yr ymgeiswyr am arweinyddiaeth y Torïaid

LW_2016_states.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi ysgrifennu at y ddwy ymgeisydd yn yr etholiad am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr, gan alw arnynt i anrhydeddu’r addewidion a wnaed i Gymru gan yr ymgyrch Gadael.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn annog Llywodraeth Cymru i roi pwysau ar Tata cyn cyfarfod bwrdd allweddol

Adam_Price_med.jpg

“Nid dyma’r amser i dynnu'ch llygad oddi ar y bêl” rhybuddia Adam Price

Yn dilyn penderfyniad y DG i dynnu allan o’r Undeb Ewropeaidd, cynyddodd pwysigrwydd cyfarfod bwrdd Tata ar ddydd Gwener, medd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd