Newyddion

Neb â chymwysterau gwell nag Arfon Jones i gyflwyno cymunedau diogelach: Alun Ffred Jones

PCC_North_Wales_Meme_(PV_Vote).png

“Does neb â gwell cymwysterau nag Arfon Jones” – dyna oedd neges Cadeirydd Plaid Cymru Alun Ffred Jones wrth iddo gynnig ei gefnogaeth lawn i ymgeisydd y blaid am Gomisiynydd Heddlu a Throsedd dros Ogledd Cymru.

Dywedodd Alun Ffred Jones fod gan Arfon Jones y profiad, arweiniad a’r ymdeimlad o gyfiawnder i weithio ar draws gogledd Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Derbyniaeth ddi-amod: Gweledigaeth LGBT y Blaid dros Gymru

Glyn_Senedd.jpg

Mae ymgeisydd Plaid Cymru am y Cynulliad dros Ganol Caerdydd, Glyn Wise heddiw wedi amlinellu addewidion ei blaid i sicrhau cydraddoldeb a derbyn di-amod i bob unigolyn Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dim ond gan Blaid Cymru mae’r egni, yr ymrwymiad a’r weledigaeth i ddelifro

Meddwl_Newydd.png

Profodd Leanne Wood i’r genedl neithiwr mai dim ond gan Blaid Cymru mae’r egni, yr ymrwymiad a’r weledigaeth i ddelifro dros Gymru, meddai Rhun ap Iorwerth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynnydd mewn amseroedd aros yn 'newyddion trychinebus' i gleifion Cymreig

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd Elin Jones wedi ymateb i ffigyrau newydd sy'n dangos cynnydd mewn amseroedd aros am driniaeth yn adrannau Damwain ac Argyfwng ysbytai Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dylai’r etholiad fod yn gystadleuaeth syniadau: Leanne Wood

LWcynhadledd2015smaller.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi annog arweinwyr y pleidiau eraill i ddefnyddio’r dadleuon teledu i gyflwyno eu cynlluniau am ddyfodol ein gwlad wrth iddynt gamu i’r llwyfan yn y cyntaf o ddwy ddadl yr arweinyddion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dim ond rhaglen Plaid sy'n cynnig atebion i broblemau Cymru

Campaign_ad_w2.jpg

Wrth i'r olaf o'r prif bleidiau gyhoeddi eu maniffesto heddiw, mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi dweud mai rhaglen lywodraeth ei phlaid hi sy'n cynnig y cynllun "mwyaf uchelgeisiol, trawsnewidiol a realistig" i sicrhau'r newid sydd ei angen ar Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dim ond Plaid Cymru fydd yn gwarchod gwasanaethau ysbyty

ElinJonesHelenMary2.jpg

Dim ond mewn llywodraeth Plaid Cymru y gellir ymddiried i arbed a chryfhau’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, medd Gweinidog Iechyd cysgodol y blaid Elin Jones.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn datgelu ‘Cynllun Economaidd Cenedlaethol’ i bweru Cymru tuag at lwyddiant

Rhunmon2.jpg

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi Rhun ap Iorwerth heddiw wedi amlinellu cynlluniau ei blaid ar gyfer Cynllun Economaidd Cenedlaethol sydd wedi ei lunio er mwyn cau’r bwlch economaidd rhwng Cymru a gweddill y Deyrnas Gyfunol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Plaid am ffurfio perthynas newydd gyda San Steffan

Leanne16.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi amlinellu sut y byddai llywodraeth Gymreig dan ei harweinyddiaeth hi yn ffurfio perthynas newydd gyda San Steffan, gan fynnu mwy o barch a chynrychiolaeth i Gymru.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur yn osgoi craffu gyda maniffesto munud-olaf

Campaign_ad_w3.jpg

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru heddiw wedi datgan beirniadaeth chwyrn o’r Blaid Lafur yng Nghymru yn parhau i fod heb gyhoeddi eu maniffesto, er gwaetha’r ffaith mai dim ond 20 diwrnod sydd i fynd nes etholiad hollbwysig y Cynulliad.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd