Newyddion

Gwrth-ddywediadau Brexit yn datgelu’r llanast wrth graidd pleidiau San Steffan

Steffan_Lewis.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol, Steffan Lewis AC, heddiw wedi beirniadu’r ‘llanast wrth graidd pleidiau San Steffan’ dros fater y DG yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinydd Plaid yn annog dadl gyhoeddus am fewnfudo ar sail ‘ffeithiau nid ofn’

2016_LW_3_(1).JPG

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi galw am agwedd fwy rhesymegol i’r ddadl gyhoeddus ynghylch mewnfudo, yn hytrach na'r codi bwganod sy'n creu rhaniadau yn ein cymunedau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llais y cleifion yn agwedd hanfodol o’r adolygiad o CCCU

Rhun.jpg

Plaid Cymru yn sicrhau adolygiad o’r system annheg o gyllido ceisiadau cleifion

Mae Plaid Cymru wedi sicrhau adolygiad o’r system annheg o Geisiadau Cyllido Cleifion Unigol. Yr oedd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol y Blaid dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rhun ap Iorwerth, yn croesawu’r cyhoeddiad am aelodau’r panel adolygu, a chroesawodd yn arbennig gynnwys Irfon Williams, sylfaenydd ymgyrch Hawl i Fyw, a fydd yn sicrhau bod llais y claf yn cael ei glywed.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i Lywodraeth Cymru dderbyn argymhellion Adolygiad Diamond fel man cychwyn cadarn

LlyrG.jpg

Cydnabod hefyd yr angen am gymhellion i fyfyrwyr ddychwelyd i Gymru wedi iddynt raddio

Dylai argymhellion Adolygiad Diamond gael eu derbyn gan Lywodraeth Cymru fel sylfaen gadarn i ddatblygu sgiliau a thyfu economi Cymru, meddai Gweinidog Addysg cysgodol Plaid Cymru, Llyr Gruffydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn sicrhau addewid ar amseroedd aros iechyd meddwl

Mae’r Prif Weinidog wedi cytuno i wella amseroedd aros o fewn gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc, yn dilyn pwysau gan Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood.

Dywedodd wrtho yn ystod Cwestiynau i’r Prif Weinidog yn y Senedd fod angen i’w lywodraeth fynd i’r afael â’r “argyfwng” o ran cefnogaeth iechyd meddwl i bobl ifanc.

Fel yr Wrthblaid Swyddogol yn y Cynulliad, bydd Plaid Cymru nawr yn dwyn y llywodraeth Lafur i gyfrif ar ar addewid hwn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Lafur yn methu eu targed ar amseroedd aros cancr eto

Rhun.jpg

Nid yw’r targed erioed wedi ei gyrraedd: Plaid Cymru yn beirniadu Llywodraeth Cymru

Dengys ffigyrau newydd a gyhoeddwyd yr wythnos hon fod Llywodraeth Cymru unwaith eto wedi methu â chwrdd â’u targed amseroedd aros cancr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur yn ymuno gyda’r Toriaid i bleidleisio yn erbyn aelodaeth o’r Farchnad Sengl

Marchnad_Sengl.png

Mewn symudiad annisgwyl gan Lafur yng Nghymru heddiw, Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r sefydliad gwleidyddol cyntaf yn y DG i ddatgan yn erbyn aelodaeth o’r Farchnad Sengl Ewropeaidd wedi Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Camgymeriad ynteu cynllwyn?' - Adam Price yn galw am ymchwiliad i Lywodraeth Cymru

Mae'r fideo hwn yn dangos araith Adam Price yn i siambr yn ogystal â thystiolaeth o'r datganiadau mae'n gyfeirio atynt

Mae Adam Price AC wedi galw am ymchwiliad i'r ymgylchiadau y cafodd polisi tybiedig Lywodraeth Cymru ar ryddid symudiad ei newid.

Fe gafodd darganiad i'r wasg gan y llywodraeth oedd yn dweud bod angen sicrhau fod rhyddid symudiad yn parhau ei newid, gyda'r cymal yn cael ei ddileu, gyda thystiolaeth yn awgrymu bod datganiad o bolisi'r llywodraeth wedi cael ei newid er eu gwefan yn ôl-weithredol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymestyn Cynllun Gostwng y Dreth Cyngor

 

SianG.jpg

 

Gwarchod y derbynwyr am bedwerydd blwyddyn diolch i ymgyrch Plaid Cymru

 

Bydd oddeutu 300,000 o aelwydydd yng Nghymru yn parhau i gael eu hamddiffyn rhag godiadau treth cyngor diolch i ymgyrch gan Blaid Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau heddiw y byddant yn ymestyn Cynllun Gostwng y Dreth Cyngor am flwyddyn arall.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Diffyg syniadau Llafur i’w weld yn glir eto

2016_LW.jpg

Mae Rhaglen Lywodraethu Llafur yn brin o fanylion ac yn siomi disgwyliadau, medd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd