Newyddion

'Rhaid grymuso Cymru i warchod yr economi a'n cymunedau rhag Brexit' - Leanne

2016_LW_3.JPG

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, heddiw wedi dadlau'r achos o blaid grymuso'r Cynulliad Cenedlaethol gyda phwerau cyllidol ystyrlon er mwyn gwarchod cymunedau Cymreig a'r economi rhag effaith Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i Owen Smith brofi ei fod o ddifrif am ddatganoli

Liz.jpg

Mae Plaid Cymru wedi herio ymgeisydd arweinyddol Llafur, Owen Smith, i brofi ei fod o ddifrif am ddatganoli drwy weithredu, nid dim ond siarad, pan ddaw'n fater o bleidleisio ar Fesur Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn llongyfarch myfyrwyr Lefel A

Llyr_Gruffydd.jpg

Mae Plaid Cymru heddiw wedi llongyfarch myfyrwyr Lefel A eleni er bod gostyngiad bychan yn y canlyniadau cyffredinol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Ceidwadwyr yn tanseilio Cymdeithas Pel-Droed Cymru

Neil.jpg

Mae Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig - Andrew RT Davies - wedi cyhuddo Cymdeithas Pel-Droed Cymru o "genedlaetholdeb pitw" ar ol iddi ddadlau yn erbyn Tim Prydain Fawr. Mae'r FAW, a'i chyfoedion yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn ofni y byddai tim Prydeinig yn cael ei ddefnyddio i gael gwared ar dim pel droed Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

"Chwynnwch eich gardd eich hun yn gyntaf" medd Neil McEvoy wrth Lafur

Neil.jpg

Mae AC Llafur wedi ei beirniadu'n chwyrn gan Blaid Cymru ar ol hysbysebu am swydd 9 awr yr wythnos i rywun edrych am safleoedd rhandir yng Nghaerdydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Croesawu cwymp mewn diweithdra ond economi Cymru'n parhau i fod yn un cyflog-isel

Adam-Conf-221_(1).jpg

Mae Adam Price AC Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr heddiw wedi croesawu'r cwymp mewn diweithdra Cymreig ond wedi rhybuddio fod penawdau cadarnhaol yn cuddio gwir stori twf diffyg gweithgarwch economaidd yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn herio Llywodraeth y DG i gynnig atebion am fasnachu amaethyddol wedi Brexit

Simon_Thomas.jpg

Heddiw,mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Gwledig, Simon Thomas AC, wedi herio Liam Fox AS, yr Ysgrfiennydd Gwladol dros Fasnach Ryngwladol sydd fel petai yn ffafrio setliad seiliedig ar drefniadau masnachu’r WTO, i greu cynllun i amddiffyn economi cefn gwlad Cymru wedi Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynnydd pris tocynnau tren yn dangos San Steffan yn esgeuluso anghenion cludiant Cymru

Jonathan_Eds.jpg

Mae Jonathan Edwards AS, llefarydd Trafnidiaeth Plaid Cymru yn San Steffan, wedi ymateb i'r cyhoeddiad y bydd prisiau tocynnau tren yn codi 1.9% y flwyddyn nesaf gan honni fod y cam yn amlygu esgeulustod San Steffan o anghenion trafnidiaeth Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne: Rhaid buddsoddi, nid gwastraffu, cyfnod olaf cronfeydd yr UE

LW_newydd.jpg

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw fod yn rhaid i gyfnod olaf arian yr UE sydd i fod i’w drosglwyddo i Gymru o Frwsel gael ei fuddsoddi mewn dull mwy cynaliadwy nac a welwyd dros y blynyddoedd diwethaf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn croesawu adroddiad IFS yn pwysleisio pwysigrwydd aelodaeth marchnad sengl

JE.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, heddiw wedi croesawu adroddiad newydd gan y Sefydliad dros Astudiaethau Cyllidol (IFS) yn amlygu pwysigrwydd parhad aelodaeth o'r farchnad sengl Ewropeaidd i economi'r DG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd