Newyddion

Leanne: Rhaid i sicrhau sefydlogrwydd economaidd i Gymru fod yn flaenoriaeth

Leanne_Pinc.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi ymateb i fuddugoliaeth yr ymgyrch i Adael yr Undeb Ewropeaidd gan ddadlau y dylai sicrhau sefydlogrwydd i Gymru fod yn flaenoriaeth nawr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dewiswch heddwch, llewyrch, ac amddiffyniad rhag elit San Steffan – Leanne Wood

Leanne_Wood_Undod.png

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi annog pobl yng Nghymru i ddefnyddio eu pleidlais yn refferendwm yr UE fory i gefnogi Aros er mwyn sicrhau heddwch, llewyrch, ac amddiffyniad rhag bolisïau gwaethaf elit San Steffan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Hywel Williams yn gwneud yr achos dros Aros

Yr wythnos hon fe aeth Hywel Williams AS i Frwsel i roi araith allweddol ynglŷn â pham ddylai Cymru bleidleisio i aros yn yr UE. 

Rhannu

Mynediad i’r farchnad sengl yn hollbwysig i swyddi Cymreig

Jobs_CYM_1_(small).png

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi amlygu pwysigrwydd mynediad i’r Farchnad Sengl Ewropeaidd i’r economi Gymreig, gan gyfeirio at ffigyrau sy’n dangos fod 200,000 o swyddi Cymreig yn gysylltiedig â’r UE. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Canslo'r ymgyrch tan ddydd Sul

 Cymru_Gryfach.jpg

Mae'r ymgyrch swyddogol dros bleidlais i Aros, Cymru'n Gryfach yn Ewrop, wedi canslo ymgyrchu ar gyfer dydd Gwener a dydd Sadwrn yn sgil llofruddiaeth Jo Cox.

Darllenwch fwy
Rhannu

'Pleidlais i adael yr UE yn siwr o symud gwleidyddiaeth i'r dde' - Leanne Wood

LeanneDebate.jpg

Mae Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru wedi rhybuddio heddiw y byddai buddugoliaeth i'r ymgyrch i Adael yn refferendwm Ewrop yn siwr o symud gwleidyddiaeth i'r dde yn y Deyrnas Gyfunol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cartrefi incwm-isel ar eu colled fwy na neb yn achos pleidlais i adael

freespeech.png

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi rhybuddio y bydd cartrefi incwm-isel ar eu colled yn fwy na neb yn sgil y sioc economaidd pe bai’r DG yn pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Honiad yr ymgyrch i adael y daw arian i Gymru yn 'ffantasi llwyr'

LeanneBBCroof.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi beirniadu honiad yr ymgyrch i Adael y bydd Cymru'n derbyn iawndal am unrhyw golled cronfeydd strwythurol yr UE yn achos pleidlais i Adael, gan ei alw'n "ffantasi llwyr."

Darllenwch fwy
Rhannu

Ewrop yn cynnig cyfleoedd gwerthfawr i’n pobl ifanc

4a_Academic_Students.jpg

Dywedodd Llyr Gruffydd AC, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, fod y cynllun Erasmus Plus yn sicrhau cyfleoedd i’n pobl ifanc astudio a theithio dramor mewn dinasoedd Ewropeaidd megis Barcelona yng Nghatalonia, yn ogystal â hyrwyddo cydweithio rhyngwladol ym mhob agwedd o addysg, o ymchwil prifysgol i brentisiaethau i athrawon ysgol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gadael yr Undeb Ewropeaidd yn fygythiad i brifysgolion Cymru

LlyrHuws.jpg

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio fod posib y caiff prifysgolion Cymreig eu niweidio gan adael yr Undeb Ewropeaidd, gan gyfeirio at y nifer o staff a myfyrwyr rhyngwladol sy’n cael eu denu i Gymru gan sefydliadau addysg uwch ledled y wlad.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd