Newyddion

Ysgrifennydd Gwladol yn gwrthod esbonio pam mae'n trin Cymru'n israddol


Yn ystod dadl y Tŷ Cyffredin ar Fil Cymru ddoe, heriodd ASau Plaid Cymru Hywel Williams a Jonathan Edwards yr Ysgrifennydd Gwladol, Alun Cairns AS, i gyhoeddi rhestr lawn o bwerau perthnasol i Gymru fydd ar gadw yn San Steffan a pham.

Gwyliwch Alun Cairns yn ymateb drwy wrthod yn llwyr ag egluro pam ei fod ef a Llywodraeth Dorïaidd San Steffan yn gwrthod ildio'r pwerau hollbwysig hyn maent eisoes wedi eu rhoi i'r Alban a Gogledd Iwerddon.

Rhannu

San Steffan yn rhwystro datganoli adnoddau naturiol

joni_s4c.PNG

Wrth ymateb i'r bleidlais ar ddatganoli adnoddau naturiol i Gymru, mi ddwedodd llefarydd Plaid Cymru ar ynni, Jonathan Edwards:

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Rhaid i’r Prif Weinidog fod wedi ei ethol yn ddemocrataidd’ - Leanne Wood

2016_LW_3.JPG


‘Rhaid i’r Prif Weinidog fod wedi ei ethol yn ddemocrataidd’

Mi fydd Plaid Cymru yn unedig ac yn cynnig gweledigaeth yn yr etholiad cyffredinol cynnar

Darllenwch fwy
Rhannu

'Ma'n rhaid i Senedd ddadwneud ei gamgymeriad dros Ryfel Irac' - Adam Price

Adam_Price_med.jpg

Adam Price oedd Aelod Seneddol Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr rhwng 2001 a 2010 ac mae bellach yn cynrychioli'r etholaeth fel ei Aelod Cynulliad

Bydd 2.6 miliwn gair Chilcot – pump neu lai ar gyfer pob bywyd gafodd ei golli o ganlyniad i’r rhyfel – yn cymryd peth amser i’w dreulio.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Anrhydeddwch addewidion ymgyrchwyr Brexit i Gymru” - Leanne Wood wrth yr ymgeiswyr am arweinyddiaeth y Torïaid

LW_2016_states.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi ysgrifennu at y ddwy ymgeisydd yn yr etholiad am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr, gan alw arnynt i anrhydeddu’r addewidion a wnaed i Gymru gan yr ymgyrch Gadael.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn annog Llywodraeth Cymru i roi pwysau ar Tata cyn cyfarfod bwrdd allweddol

Adam_Price_med.jpg

“Nid dyma’r amser i dynnu'ch llygad oddi ar y bêl” rhybuddia Adam Price

Yn dilyn penderfyniad y DG i dynnu allan o’r Undeb Ewropeaidd, cynyddodd pwysigrwydd cyfarfod bwrdd Tata ar ddydd Gwener, medd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru’n mynnu 'dydd y farn' i Blair

hywelwilliams.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddiad Adroddiad Chilcot, dywedodd Hywel Williams AS arweinydd Grŵp Plaid Cymru yn San Steffan:

"Mae Adroddiad Chilcot yn cadarnhau beth mae ASau Plaid Cymru wedi ei ddweud o'r cychwyn - fod y ddogfen a baratowyd gan Mr Blair yn amlinellu'r achos dros ryfel wedi ei gwyrdroi'n fwriadol er mwyn perswadio'r Senedd i gefnogi rhyfel anghyfreithlon, ac nid oedd yn adlewyrchu'r dystiolaeth a roddwyd i Mr Blair gan y gwasanaethau diogelwch. Mae'n cadarnhau fod Mr Blair wedi tanseilio awdurdod cyngor diogelwch y Cenhedloedd Unedig ac nad rhyfel oedd yr unig opsiwn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Bil Cymru: Ewyllys Llafur Cymru yn cael ei anwybyddu gan eu meistri Llundeinig

LSP_Bill_Cymru.png

Mae ASau y Blaid Lafur wedi pleidleisio yn erbyn creu awdurdodaeth gyfreithiol ar wahan i Gymru.

Mae hyn er gwaetha’r ffaith fod Llywodraeth Lafur Cymru cefnogi symudiad o’r fath.

Darllenwch fwy
Rhannu

35% yn cefnogi annibyniaeth i Gymru o fewn yr UE

35_per_cent_annibyniaeth.png

Mae cefnogaeth dros annibyniaeth i Gymru o fewn yr Undeb Ewropeaidd wedi cyrraedd lefel anhygoel o 35% yn yr arolwg barn YouGov / ITV Cymru diweddaraf.

Darllenwch fwy
Rhannu

"Ni fydd Plaid Cymru yn caniatáu i Gymru gael ei gwthio i’r ymylon" - Leanne Wood

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi galw am i’r Cynulliad cyfan ddod i gytundeb ar y telerau i Gymru adael yr UE. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd