Newyddion

Leanne Wood yn mynnu 'Dull Pedair Cenedl' i ymdrin â thrafodaethau Brexit

LW_2016_states_2.jpg

Bydd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru yn arwain dirprwyaeth o'i phlaid i Frwsel i drafod y negodi sydd ar droed ar gyfer ymadawiad y Deyrnas Gyfunol o'r UE.

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen mwy o bwerau i warchod Cymru rhag polisïau’r Ceidwadwyr

LW_2016_states.JPG

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi dweud heddiw fod ar Gymru angen mwy o bwerau economaidd er mwyn gwarchod ei chymunedau tlotaf rhag polisiau niweidiol Llywodraeth Geidwadol y DG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn penodi Prif Weithredwr newydd

Gareth_Clubb2.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi apwyntiad Prif Weithredwr newydd heddiw.

Bydd Gareth Clubb yn arwain gwaith y Blaid o'r pencadlys yng Nghaerdydd o'r 21ain o Fedi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Smith yn cadarnhau fod Llafur yn driw i San Steffan, nid Cymru

PriceSmith.jpg

Pe bai Owen Smith yn ennill ras arweinyddol Llafur y dylai Prif Weinidog Cymru ddisgwyl y bydd ei farn yn cael ei danseilio gan y blaid yn San Steffan, mae Adam Price AC Plaid Cymru wedi rhybuddio.

Darllenwch fwy
Rhannu

CYHOEDDWCH GYNLLUN BREXIT YN SYTH BRIF WEINIDOG, MEDD PLAID

joni.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar y Prif Weinidog i gyhoeddi’r model ‘Brexit’ y mae’n ei ffafrio o flaen cyfarfod cabinet cyntaf y tymor yfory.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne yn cyhuddo amheuwyr datganoli o ddangos diffyg ffydd yng Nghymru

2016_LW_2.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi beirniadu gwleidyddion o Gymru sydd wedi mynegi amheuaeth dros ddyfodol datganoli yn y dyddiau diwethaf yn sgil y bleidlais i adael yr UE.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinydd Plaid yn herio Owen Smith dros ei iaith gamarweiniol am ffoaduriaid

2016_LW_(1).jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi beirniadu Owen Smith AS sydd yn y ras i arwain y blaid Lafur am gamarwain ei gynulleidfa ac o chwarae ar ofnau pobl yn y ddadl dros ffoaduriaid yn y DG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y brif wrthblaid yn anweledig wrth i’r Toriaid fygwth dyfodol yr NHS

Hywel.jpg

Mae Hywel Williams AS, Arweinydd Grwp Plaid Cymru yn San Steffan, heddiw wedi cyhuddo’r blaid Lafur o fod yn ‘anweledig’ wrth i lywodraeth Geidwadol y DG fygwth y Gwasanaeth Iechyd yn Lloegr gyda thoriadau pellach.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur wedi’u cyhuddo o wobrwyo methiant yn fyrbwyll wrth i fusnes a gefnogwyd gan y llywodraeth fynd i’r wal

NM.jpg

Mae cwmni gemau o Drefforest yn y de wedi mynd i’r wal ar ôl derbyn £1.4 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen fersiwn Gymreig o ddata economaidd ‘GERS’, medd Adam Price

Adam-Conf-221.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid, Adam Price AC, heddiw wedi galw am gyflwyno data economaidd penodol i Gymru er mwyn gwella ansawdd a chyfanswm y wybodaeth sydd ar gael am gyflwr ein heconomi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd