Newyddion

Plaid Cymru yn rhybuddio am fygythiad Brexit i’r meddyginiaethau diweddaraf

 

 

 

 

Rhaid i’r DG barhau i chwarae rhan mewn cyrff meddygol Ewropeaidd

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

 

Rhaid i’r DG barhau i chwarae rhan mewn cyrff meddygol Ewropeaidd

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i lywodraeth Lafur Cymru peidio ag ail-adrodd gwarth toriadau gofal cymdeithasol yn Lloegr

Adroddiad y BMJ yn rhybuddio fod toriadau gofal cymdeithasol yn arwain at fwy o farwolaethau

00_Dai_Lloyd_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i Lywodraeth Cymru fynnu rheolaeth lawn dros adnoddau naturiol Cymru

tryweryn.jpg

Rhaid i Gymru gael rheolaeth lawn dros adnoddau naturiol Cymru yn ôl Plaid Cymru, sydd wedi beirniadu Llywodraeth Lafur Cymru am lofnodi bargen rhannu perchenogaeth gyda Llywodraeth Prydain.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cymru'n cael ei thawelu ar Brexit wrth i Lafur fethu gwrthwynebu'r Ceidwadwyr

11westminster.jpg

Plaid yn ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru am eglurhad o dro-pedol Llafur

Bydd Llywodraeth San Steffan nawr yn gallu gwthio'r Mesur Ymadael drwy'r Senedd hyd yn oed os yw'r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon oll yn pleidleisio yn ei erbyn, yn dilyn trechu gwelliant Plaid Cymru yn Nhy'r Cyffredin heno.

Darllenwch fwy
Rhannu

Corff rhyngwladol yn rhybuddio yn erbyn dileu swydd y Comisiynydd Iaith

Comisiynydd yr Iaith Gymraeg sydd yn y lle gorau i ddal y llywodraeth i gyfrif, medd corff rhyngwladol wrth i Lywodraeth Cymru fod ar fin dileu’r swydd00_Adam_Price_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

11 peth dyw San Steffan ddim eisiau chi wybod am Brexit

11westminster.jpg

Ar Ddydd Mawrth, bydd San Steffan yn decrhau trafod gwelliannau i'r Mesur Ymadael - y cam mawr nesaf tuag at adael yr Undeb Ewropeaidd. Bydd Plaid Cymru yn atgoffa Ty'r Cyffredin fod pedair gwlad yn y Deyrnas Gyfunol, nid dim ond un. 

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Rhaid i heddwch ffynnu’, Leanne Wood

RS17.jpg

Ar Sul y Cofio, talodd Leanne Wood deyrnged i bawb a gollodd eu bywydau mewn rhyfeloedd a brwydrau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i Gyllideb y Canghellor gadw at addewidion datganoli

Jonathan_Treasury_2.jpg

Mae’r Canghellor dan bwysau i gadw at addewidion i drosglwyddo pecyn o gyfrifoldebau o San Steffan i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn ei ddatganiad ar y Gyllideb yn nes ymlaen y mis hwn.

Darllenwch fwy
Rhannu

"Pawb sydd wedi eu heffeithio yn haeddu cyfiawnder" - Leanne Wood yn ymateb i ddatganiad y Prif Weinidog

Wrth ymateb i ddatganiad y Prif Weinidog Carwyn Jones y prynhawn yma yn dilyn marwolaeth Carl Sargeant, mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw am ymchwiliad annibynnol i gael ei gynnal mewn modd aeddfed "gyda pharch ac urddas."

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad Plaid Cymru mewn ymateb i farwolaeth Carl Sargeant AC

Wrth ymateb i'r newyddion o farwolaeth Carl Sargeant AC, dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru:

"Gwnaeth Carl Sargeant gyfraniad sylweddol i wleidyddiaeth Cymru, fel Aelod Cynulliad a gweinidog llywodraeth.

"Ar ran Plaid Cymru, rwyf yn anfon ein cydymdeimlad dwysaf at ei deulu, ei ffrindiau a'i gydweithwyr yn ystod y cyfnod anodd hwn."

Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd