Newyddion

Y Blaid yn addo mwy o oriau o ofal plant am ddim fel y gall plant fod yn dechrau’r ysgol yn gyfartal

“Mae’r bwlch parodrwydd am yr ysgol yn lledu” rhybuddia Llyr Gruffydd

 

00_Llyr_Gruffydd_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru i bleidleisio yn erbyn y Mesur Brexit diweddaraf

conference.jpg

Bydd Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn Mesur Brexit diweddaraf Llywodraeth San Steffan, sydd yn gwthio’r DG tuag at adael yr Undeb Tollau yn ogystal â’r Undeb Ewropeaidd

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae arnom angen cytuno ar fframwaith cyffredin fel mater o frys i sicrhau cyllido i ffermio wedi Brexit: Simon Thomas

Rhannu

Plaid Cymru yn annog gwrthdroi toriadau i niferoedd gwelyau ysbytai

Rhannu

Carrie Harper yw ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer isetholiad Alyn & Dyfrdwy

CarrieH.jpg

Dewiswyd ymgyrchydd o gynghorydd i ymladd is-etholiad Alun a Glannau Dyfrdwy dros Blaid Cymru.

Bydd Carrie Harper, sy’n fam i ddau o blant, yn ymladd yr is-etholiad ar Chwefror 6.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn condemnio masnach “erchyll” Libya mewn caethweision

conference.jpg

Mae Jonathan Edwards AS wedi condemnio’r cam-fanteisio a’r gamdriniaeth ffiaidd sy’n cael ei ddioddef yn Libya. Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru yn pwyso ar i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol weithio gyda’r Cenhedloedd Unedig i roi terfyn ar erchyllter caethwasiaeth fodern yn Libya.

Darllenwch fwy
Rhannu

Neges Blwyddyn Newydd Arweinwyr Plaid Cymru am 2018

LSR___LW_-_New_Year.jpg

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC

"Mae pobl yma yng Nghymru yn wynebu llawer o broblemau a heriau na ellir eu datrys gan ein Cynulliad Cenedlaethol oherwydd ei bwerau cyfyngedig ac oherwydd nad oes gan y llywodraeth Lafur bresennol mo’r ewyllys na’r uchelgais i gael y pwerau hynny.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cwis: Brexit yw beth?

Untitled_collage_(5).jpg

Cystadlwch yn ein cwis mawr Brexit i weld a ydych wedi bod yn talu sylw ar safbwynt chwit-chwat Llafur, rhagrith y Torïaid neu os oes gan Gymru lais ar Brexit.

Rhannu

Nid mater i’r Nadolig yn unig yw’r stryd fawr

23986015128_7dd55e04bb_k.jpg

Mae Plaid Cymru yn annog y sawl sy’n siopa yng Nghymru i gefnogi’r stryd fawr trwy gydol y flwyddyn a chefnogi eu masnachwyr lleol. Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol y blaid dros yr Economi a Seilwaith, Adam Price, fod cefnogi busnesau lleol yn hanfodol bwysig i gadw cyfoeth yn lleol a chreu swyddi.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyfraith Plaid Cymru ar drais yn y cartref yn cael ei anwybyddu

15435926659_61eb66d6ff_z.jpg

Ddwy flynedd ar ôl gweithredu cyfraith newydd ar gam-drin domestig i wneud ymddygiad rheoli gorfodol yn drosedd, mae heddluoedd “wedi eu hyfforddi’n wael a heb ddigon o adnoddau” i ymdrin â’r drosedd newydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd