Newyddion

Bydd yr ymgyrch yn dwysáu i arbed 146 o swyddi yn yr Adran Gwaith a Phensiynau yn Llanelli

00_Simon_Thomas_AC.jpg

Mae swyddfa’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cyhoeddi cynigion i gau Canolfan Wasanaeth Llanelli, a Chanolfannau Gwaith y Pîl, Aberpennar a Thredegar.
Bydd y newid yn golygu colli 146 o swyddi yn Llanelli.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn mynnu cyfran deg o fuddsoddiad trafnidiaeth £1 biliwn

conference.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DG y bydd yn lansio "chwyldro ffyrdd" gwerth £1 biliwn drwy fynnu cyfran deg i Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gallai Llafur godi cap cyflogau’r GIG, ond maent yn dewis peidio: Plaid Cymru

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Pam mae Llafur hyd yn oed yn bod os na all amddiffyn gweithwyr Cymru? gofynna Leanne Wood

Darllenwch fwy
Rhannu

Sylw Plaid Cymru ar ymateb y Llywodraeth i dan Grenfell

00_Bethan_Jenkins_AC.jpg

Dywedodd Bethan Jenkins, Ysgrifennydd Cymunedau cysgodol Plaid Cymru:

Darllenwch fwy
Rhannu

GIG Cymru i dalu am erthyliadau menywod o Ogledd Iwerddon

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Leanne Wood yn derbyn ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru

Darllenwch fwy
Rhannu

Bethan Jenkins AC yn galw am fwy o gefnogaeth i gydnabod gofalwyr ifanc yng Nghymru

00_Bethan_Jenkins_AC.jpg

AC Plaid Cymru yn dweud nad yw polisi presennol yng Nghymru yn ddigonol i atal gofalwyr ifanc rhag cael eu gadael ar ôl

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid gwarchod ieithoedd yn sgil Brexit

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Mae'r Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol dros yr Iaith Gymraeg, Sian Gwenllian, wedi galw am weithredu i gefnogi ieithoedd lleiafrifol ledled y DG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad ar y bleidlais ar y Farchnad Sengl

ewrop.jpg

Fe wnaeth gwelliant aml-bleidiol i Araith y Frenhines i gadw'r Deyrnas Gyfunol yn y Farchnad Sengl a'r Undeb Tollau gael ei drechu ar y 29ain o Fehefin 2017 o 101 pleidlais i 322. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i ASau Cymru gefnogi gwelliant ar aelodaeth o’r Farchnad Sengl

conf_dark.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar holl ASau Cymru i gefnogi gwelliant trawsbleidiol yn galw am barhau aelodaeth o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn annog llywodraeth San Steffan i gefnogi Morlyn Llanw Bae Abertawe

Simon.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ysgrifennu at Liz Truss, Prif Ysgrifennydd y Trysorlys, i annog cefnogaeth i Forlyn Llanw Bae Abertawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd