Newyddion

Annog y Prif Weinidog i godi’r cap ar gyflogau’r sector cyhoeddus yn ddioed

LW.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi condemnio’n gryf Brif Weinidog Cymru am beidio â chodi’r cap cyflogau i weithwyr y sector cyhoeddus.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Rhaid i ni aros yn aelodau llawn o’r Undeb Tollau, yn barhaol' - Jonathan Edwards

Jonathan_Edwards1bsmall.jpg

Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan y Grŵp Seneddol Amlbleidiol ar Gysylltiadau â’r UE wedi rhoi gerbron achos pendant dros barhau yn aelod o Undeb Tollau’r UE. Dywed, os yw Prydain am adael yr Undeb Ewropeaidd, fod yn rhaid i ni barhau yn aelodau llawn o’r Undeb Tollau. Nid am gyfnod trosiannol yn unig, ond yn barhaol. Mae’r papur yn gosod allan ddeg her y mae’n rhaid i’r Llywodraeth fynd i’r afael â hwy i gyfiawnhau eu polisi o adael yr Undeb Tollau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Wood: Safbwynt Llafur ar y farchnad sengl yn anghynaladwy

LW.JPG

Dywedodd Leanne Wood nad oedd cyhoeddiad Llafur yr wythnos hon yn gwneud dim ond cadarnhau fod Llafur yn cytuno â’r Torïaid ar bynciau sylfaenol Brexit, ac na fyddai polisi trosiannol yn unig yn gwneud dim ond "ymestyn ansicrwydd economaidd."

Darllenwch fwy
Rhannu

Wood: Safbwynt Llafur ar y farchnad sengl yn "anghynaladwy"

LW.JPG

Dywedodd Leanne Wood nad oedd cyhoeddiad Llafur yr wythnos hon yn gwneud dim ond cadarnhau fod Llafur yn cytuno â’r Torïaid ar bynciau sylfaenol Brexit, ac na fyddai polisi trosiannol yn unig yn gwneud dim ond "ymestyn ansicrwydd economaidd."

Darllenwch fwy
Rhannu

Dylai Llywodraeth Cymru osgoi San Steffan i gael Buddsoddiad Ewropeaidd, medd Plaid Cymru

 

Steffan_Lewis_AM.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar i Lywodraeth Cymru barhau â pherthynas uniongyrchol â’r Banc Buddsoddi Ewropeaidd (BBE) after Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Prydain yn “llusgo’i thraed” wrth fynd i’r afael â chamdriniaeth ar-lein, medd Plaid Cymru

LSR.jpg

Mae Llywodraeth Prydain yn “llusgo’i thraed” wrth fynd i’r afael â chamdriniaeth ar-lein ar gyfryngau cymdeithasol, yn ôl Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Amser i fod yn onest: 5 Cwestiwn Brexit sy'n mynnu ateb gan Corbyn

   

Rhannu

11 o bethau dyw Llafur ddim eisiau i chi wybod: Yr hyn rydych WIR yn ei gael pan rydych yn pleisleisio Llafur yng Nghymru

Rhannu

"Gadewch i ni gynnal dadl ar Ewrop" – Her arweinydd y Blaid yn San Steffan i Corbyn

Saville_Roberts_v_Corbyn.jpg

Mae arweinydd Grŵp Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS heddiw wedi gwahodd yr arweinydd Llafur Jeremy Corbyn i gymryd rhan mewn dadl gyhoeddus ar y berthynas yn y dyfodol rhwng Cymru a’r UE yn ystod ei ymweliad â Bangor ddydd Sadwrn (19 Awst).

Darllenwch fwy
Rhannu

Tawelu llais Cymru yn nhrafodaethau Brexit

Jonathan_Edwards_MP.jpg

Does gan Lywodraeth Prydain ddim cynlluniau i gynnal Cyd-Bwyllgor Gweinidogol yn y dyfodol ar Drafodaethau'r UE, datgelodd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd