Newyddion

Buddugoliaeth i ymgyrch tlodi misglwyf Plaid Cymru

Elyn_Stephens_-_Sian_Gwenllian.jpg

Heddiw, mae Plaid Cymru wedi croesawu'r cyhoeddiad y bydd cyngor Rhondda Cynon Taf yn dechrau cyflwyno deunyddiau hylendid am ddim yn ysgolion uwchradd y fwrdeistref sirol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn beirniadu Llywodraeth Llafur Cymru am dorri grant gwisg ysgol yn dilyn cyhoeddiad am dlodi plant

Leanne_in_school_2.jpg

Defnyddiodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood gwestiynau i’r Prif Weinidiog i feirniadu’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru i dorri’r grant gwisg ysgol – penderfyniad fydd yn effeithio miloedd o deuluoedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth yn wynebu colli pleidlais wrth i arglwyddi croes-feinciau arwain gwrthblaid unedig

conference_2.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan yn wynebu'r posibiliad o golli pleidlais heno pe bai'r Blaid Lafur yn gweithio gyda'r gwrthbleidiau eraill i wrthwynebu penderfyniad y Toriaid i adael Undeb Tollau'r UE ar ol Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn ceisio am ddadl frys ar Syria yn y Cynulliad Cenedlaethol

LW.jpg

Heddiw bydd Plaid Cymru yn ceisio cynnal dadl frys yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar y gweithredu milwrol gan Lywodraeth Prydain yn Syria dros y penwythnos. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Steffan Lewis AC: Her i’r Bil Parhad yn frad gan y Ceidwadwyr

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

Beirniadodd Steffan Lewis AC, ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros faterion allanol, Lywodraeth y DG  Government am benderfynu herio’r Gyfraith a Dderbyniwyd o Fesur Undeb Ewropeaidd (Cymru) yn y Goruchaf Lys. Mae’r bil, a gynigwyd yn wreiddiol gan Steffan Lewis, yn ymgorffori rheoliadau'r UE ar faterion datganoledig i gyfraith Cymru, gan amddiffyn y setliad datganoli presennol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad Plaid Cymru ar y digwyddiadau diweddaraf yn Syria

Plaid_LogoMaster_RGB.jpg

Mae Plaid Cymru yn condemnio'r hyn sy’n ymddangos fel ymosodiad cemegol yn nhref Douma yn Syria, sydd wedi arwain at farwolaeth o leiaf 70 o bobl mewn amgylchiadau dychrynllyd.  

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn annog datganoli system gyfiawnder a throsedd yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar garchardai

datganolicyfraith.jpg

Mae Plaid Cymru wedi croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â sefydlu unrhyw garchardai pellach yng Nghymru - gan gynnwys y carchar enfawr arfaethedig ym Mhort Talbot, nes y bydd trafodaethau ‘ystyrlon’ wedi cael eu cynnal gyda llywodraeth y DG. Ond mae’r blaid hefyd wedi ailadrodd ei galwadau i Gymru reoli ei system cyfiawnder troseddol ei hun yn dilyn y datganiad gan Alun Davies AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus y prynhawn yma.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn annog San Steffan i ganiatáu bwrw ymlaen â’r Morlyn Llanw

21898762034_db37eacb6f_z_(1).jpg

Mae Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth San Steffan i roi caniatâd i fwrw ymlaen â Morlyn Llanw Bae Abertawe, yn dilyn adroddiadau fod diddordeb a disgwyliadau cefnogwyr ariannol y prosiect yn pylu.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gofynion masnach Awstralia yn amlygu’r angen am agwedd bedair-cenedl at gytundebau masnach

joni_europe.jpg

Dylai Cymru gael yr hawl i wahardd cytundebau masnach sydd yn niweidio ei buddiannau cenedlaethol, dywedodd Plaid Cymru, yn dilyn datgeliadau fod San Steffan ar fin llofnodi cytundeb masnach gydag Awstralia, a fyddai’n cynnwys agor marchnadoedd Cymru i gig eidion wedi ei drin â hormonau o Awstralia.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gadwch i ni adeiladu cenedl drydan gyfan – Simon Thomas

21898591153_67ae4a6c5a_z.jpg

Dywedodd Simon Thomas wrth gynhadledd ei blaid bod yn bryd i greu cenedl drydan gyfan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd