Newyddion

43% o heddweision Cymru heb eu hyfforddi ar y drosedd newydd o ymddygiad rheoli

LSR_conf_small.jpg

Mae bron i hanner heddweision Cymru heb gael eu hyfforddi i weithredu cyfraith newydd sy’n gwneud ymddygiad gorfodi a rheoli yn drosedd, dengys cais Rhyddid Gwybodaeth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwrthbleidiau yn ceisio cynghrair gyda’r Undebau Llafur ar y Farchnad Sengl

brexit_summit.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, yr SNP, y Blaid Werdd a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn San Steffan yn gweithio i ffurfio cynghrair gyda’r mudiad undebau llafur, er mwyn amddiffyn aelodaeth hanfodol y DG o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i’r Fyddin Brydeinig roi’r gorau i dargedu plant Cymru

profile.jpg

Mae’r Fyddin Brydeinig yn targedu Cymry ifanc yn eu harddegau fel rhan o’u hymgyrch recriwtio, yn ôl AS Plaid Cymru, Liz Saville Roberts.

Darllenwch fwy
Rhannu

Methiannau’r llywodraeth Lafur yn peri bod staff y GIG “bron â thorri”

Datgeliadau a wnaed i arweinydd y Blaid yn arwydd o argyfwng cynyddol mewn iechyd meddwl 00_Leanne_Wood_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

13 dyfyniad o gynllun newydd radical Leanne Wood i rymuso Cymru

33593426803_6bd8c3102a_k.jpg

Mae Leanne Wood wedi cyhoeddi cynllun digynsail ar gyfer chwyldro economaidd datganoledig. Mae hi wedi galw ar gymunedau Cymru i uno ac ymuno â hi i wneud ein cenedl yn decach a mwy cyfartal. Darllenwch ddyfyniadau allweddol o gynllun Leanne fydd yn arwain at y newid sydd ei angen yma yng Nghymru.”

Rhannu

“Ymunwch â ni i roi grym i’ch cymuned a’ch cenedl” – Leanne Wood

Clawr_Pamffled.JPG

Mewn darlith allweddol yng Nghaerdydd heddiw, bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gosod allan agenda radical er mwyn sicrhau y bydd ‘penderfyniadau sy’n effeithio ar Gymru yn cael eu gwneud yng Nghymru’ trwy raglen o ddemocrateiddio a grymuso.

Darllenwch fwy
Rhannu

Amodau carchar “annynol” yn rhwystr i adsefydlu

LSR_conf_3_small.jpg

Nid yw trefn garchardai San Steffan yn “addas at y diben”, yn ôl llefarydd Plaid Cymru ar Gyfiawnder, Liz Saville Roberts.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn sicrhau cefnogaeth i weithredu ar lygredd plastig

Y Cynulliad yn cefnogi cynlluniau am doll ar blastig defnyddio-unwaith00_Simon_Thomas_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

“Dylai Llywodraeth y DG fod yn onest a dweud wrthym os na fydd morlyn llanw Abertawe yn digwydd”

Rhannu

Plaid Cymru yn ymuno â grwp trawsbleidiol ar Brexit i gadw’r Deyrnas Gyfunol yn y Farchnad Sengl

brexit_summit.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymuno â’r SNP, y Blaid Werdd a’r Democratiaid Rhyddfrydol i alw ar i’r DG aros yn y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau wedi gadael yr UE.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd