Newyddion

“Y Mesur Diddymu adweithiol yw’r bygythiad mwyaf i hunaniaeth Gymreig mewn hanes modern”: Leanne Wood

00_Leanne_Wood_AC.JPG

Arweinydd Plaid Cymru yn rhybuddio fod angen Mesur Parhad Llywodraeth Cymru yn fwy nag erioed

Darllenwch fwy
Rhannu

AC Plaid Cymru yn dweud wrth benaethiaid Tata: "Talwch arian bonws yn ôl "

BJenkins.jpg

Mae Bethan Jenkins, AC Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru ac ymgyrchydd blaenllaw i achub diwydiant dur Cymru wedi dweud y dylai penaethiaid Dur Tata a dderbyniodd filiynau mewn arian bonws – ar adeg pan oeddent yn gofyn i filoedd o weithwyr dur dderbyn toriadau mawr i’w pensiynau – dalu’r arian yn ôl.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mesur Ymadael yn bygwth y DG gydag argyfwng cyfansoddiadol

Cynhadledd2-2.jpg

Torïaid yn tynhau gafael Llundain ar Gymru wrth i Lafur eistedd ar eu dwylo

Mae Plaid Cymru wedi cythruddo’n llwyr gyda Mesur Ymadael Llywodraeth Prydain, sydd yn bygwth y DG gydag “argyfwng cyfansoddiadol”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymateb Llyr Gruffydd AC i gynnydd Llafur i ffioedd dysgu

00_Llyr_Gruffydd_AC.jpg

Syfrdanwyd myfyrwyr yr wythnos yma pan ddarganfuwyd bod eu lefelau dyled sydd eisoes yn enfawr, yn disgwyl i gynyddu diolch i benderfyniad y clymblaid Llafur/Democratiaid i gynyddu y ffioedd dysgu yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyflog byw go-iawn yw’r cam cyntaf tuag at wneud gwaith yn “deg a pharchus”

hywel_conf.jpg

Mae Plaid Cymru wedi croesawu cyhoeddi Adolygiad Matthew Taylor o Arferion Gwaith Modern ond mae’n dweud nad yw’n mynd yn ddigon pell.

Darllenwch fwy
Rhannu

Allforwyr arfau Prydeinig am osgoi cyfyngiadau trwy is-gwmnïau

conference.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar faterion tramor, Jonathan Edwards, wedi beirniadu allforwyr arfau Prydeinig am osgoi cyfyngiadau’r DG trwy sefydlu is-gwmnïau.

Darllenwch fwy
Rhannu

AC yn croesawu ymyriad yr Ysgrifennydd Addysg ar gyflwyno yn gynnar am TGAU

00_Adam_Price_AC.jpg

Cyfarfu Adam Price gyda’r Gweinidog i drafod pryderon lleol

Darllenwch fwy
Rhannu

San Steffan yn torri nifer yr heddweision

21900295953_ebbe837588_o.jpg

Mae nifer yr heddweision yng Nghymru wedi cwympo o 753 ers 2010 yn ôl ffigyrau gan Ffederasiwn yr Heddlu.

Darllenwch fwy
Rhannu

Sylwadau Chilcot yn cyfiawnhau ymdrechion i uchelgyhuddo Blair dros Irac

AP.jpg

Heddiw mae Adam Price AC Plaid Cymru wedi annog adfywiad o'r ymgyrch i sicrhau atebolrwydd dros fethiannau yn ystod rhyfel Irac yn dilyn cyfweliad dadlennol gyda Syr John Chilcot, cadeirydd yr ymchwiliad i'r rhyfel.

Darllenwch fwy
Rhannu

Economi “wrth wraidd ymdrechion i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg”

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Plaid Cymru yn amlinellu strategaeth i gyrraedd y nod

Plaid Cymru yn amlinellu strategaeth i gyrraedd y nod

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd