Newyddion

Wedi diweddaru: Llywodraeth Llafur yn "bradychu Cymru" drwy ildio i’r Ceidwadwyr ar y Mesur Ymadael

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi datgan beirniadaeth chwyrn o Lywodraeth Llafur Cymru am "ildio" ar Fesur Ymadael yr UE, gan gyhuddo gweinidogion Llafur o "fradychu Cymru."

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur yn methu ag ymateb ar ffracio

fracking.jpg

Mae cais Rhyddid Gwybodaeth wedi datgelu fod Llywodraeth Cymru wedi methu ag ymateb i’r Awdurdod Olew a Nwy llynedd ynghylch moratoriwm ar ffracio ar waethaf ymdrechion gan yr awdurdod am eglurder.

Darllenwch fwy
Rhannu

Iechyd a lles emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc yn flaenoriaeth genedlaethol

iechyd_meddwl.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddiad adroddiad y Cynulliad ar gymorth iechyd meddwl emosiynol a meddyliol i blant a phobl ifanc yng Nghymru, meddai Llyr Gruffydd AC, ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros addysg a dysgu gydol oes ac aelod o'r pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg,

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymgais olaf gan Blaid Cymru i achub y grant gwisg ysgol

Mae Plaid Cymru wedi gwneud ymdrech olaf i arbed y grant gwisg ysgol rhag cael ei dorri gan Lywodraeth Cymru trwy orfodi pleidlais yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Galw am i’r iaith Gymraeg gael ei gwarchod dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb

Liz-Saville-Roberts-MP-Blaenau-Ffestiniog-.jpg

Dylai rhagfarn a chasineb a anelir at yr iaith Gymraeg fod yn anghyfreithlon dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb, bydd AS Plaid Cymru yn ddweud heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae’n bryd cael Deddf Awyr Lân i Gymru

awyrlas.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am fesurau newydd i wella ansawdd aer yng Nghymru gan gynnwys dirwyn i ben werthu cerbydau disel a phetrol yn unig erbyn 2030.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ni fydd Cymru’n derbyn ceiniog am wastraff Hinkley sy’n cael ei ddympio oddi ar arfordir Cymru

nuclear-free-zone2016-08-050_(1).jpg

Mae Plaid Cymru wedi datgelu na fydd Cymru yn derbyn tâl am fwd fydd yn cael ei ddympio oddi ar arfordir Cymru o safle niwclear Hinkley Point.

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad swyddogol Plaid Cymru am ymddiswyddiad Carwyn Jones

MH_050716_Plaid_Cymru_020.JPG

Datganiad swyddogol Plaid Cymru yn ymateb i ymddiswyddiad Carwyn Jones. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen datganoli gweinyddiaeth les i atal digartrefedd pellach

lleswelfare.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am ddatganoli gweinyddiaeth lles er mwyn atal digartrefedd pellach.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn ymateb i gynigion trawsnewid Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

hyweldda.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddi dogfen ymgynghorol ar drawsnewid gwasanaethau clinigol, a lansiwyd heddiw gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae gwleidyddion Plaid Cymru o bob cwr o’r rhanbarth wedi dweud ei bod yn bryd i Lywodraeth Lafur Cymru fuddsoddi’n iawn mewn gwasanaethau iechyd a chymdeithasol yng ngorllewin Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd