Newyddion

Arafwch y llywodraeth wrth gyflwyno safonau iaith yn “warthus”

Dylai fod gan bobl yr hawl i ofal gan meddyg teulu yn y Gymraeg, yn ôl lefarydd Plaid Cymru

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Cymru yn gadael Cymru’n ddiamddiffyn wrth i Lywodraeth y DG gyhoeddi eu strategaeth economaidd

Rhaid i’r Llywodraeth Lafur o’r diwedd gyhoeddi’r strategaeth economaidd wedi hir oedi

00_Adam_Price_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i’r llywodraeth ddiwygio ei bolisi Cynllunio a’r Gymraeg newydd

Polisi iaith y llywodraeth yn peri dryswch

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Gaeaf caled i Gymru wrth i'r Canghellor ganolbwyntio ar orboethi De Ddwyrain Lloegr

Budget.png

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi ymateb i ddaganiad cyllideb Canghellor y DG

Darllenwch fwy
Rhannu

Twyll yw “uwch-gyflym” Llywodraeth Lafur Cymru

Mae saith o’r deg ardal arafach yn y DG am fand llydan yng Nghymru – angen i Lywodraeth Cymru weithredu

00_Simon_Thomas_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganolwch fisas myfyrwyr, medd y Blaid, wrth i niferoedd myfyrwyr tramor ddisgyn

Llywodraeth Cymru yn methu â recriwtio myfyrwyr tramor, tra bod y niferoedd yn yr Alban a Lloegr yn cynyddu

00_Llyr_Gruffydd_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

10 peth rhaid i Ganghellor Prydain gyhoeddi yn ei gyllideb

Budget_listicle.png

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi Cyllideb Amgen wrth i Lywodraeth Prydain baratoi ar gyfer datganiad y Canghellor Prydeinig dydd Mercher. Dyma'r deg peth mae Plaid Cymru eisiau eu gweld yn y gyllideb:

Rhannu

Costau byw yn saethu i’r entrychion, diolch i Brexit, dengys dadansoddiad newydd

budget.PNG

Pocedi pobl Cymru sy’n cael eu taro galetaf wedi’r codiad mewn chwyddiant

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn lansio cyllideb amgen ‘i ail-godi ac adfywio’r genedl’

budget17.png

Mae Plaid Cymru wedi lansio cyllideb amgen cyn datganiad Canghellor y DG ar y gyllideb ar ddydd Mercher, gan alw am raglen fawr o fuddsoddi mewn seilwaith ledled Cymru a throsglwyddo pwerau ariannol fel y gall Llywodraeth Cymru “ail-godi ac adfywio’r genedl ".

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn ysgrifennu at y Canghellor yn mynnu y cedwir addewidion Brexit am gyllido

budget.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ysgrifennu at Ganghellor y DG yn mynnu bod addewidion Brexit yn cael eu cyflawni ân y gyllideb ar ddydd Mercher.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd