Newyddion

Dyfodol taliadau amaethyddol yn y fantol

Rhannu

Dyfodol taliadau amaethyddol yn y fantol

BL1.jpg

Mae’r Llywodraeth Brydeinig wedi rhoi ergyd i’r sector amaethyddol heddiw drwy fynegi ansicrwydd dros ddyfodol taliadau ffermwyr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dros 1,200 o gleifion ar restri aros orthopedig am dros flwyddyn yn y gogledd

00_Rhun_ap_Iorwerth_AC.jpg

Gallai ysgol feddygol Bangor fod yn rhan o’r ateb

Darllenwch fwy
Rhannu

Lle mae’r cynllun economaidd?

Plaid Cymru yn herio’r llywodraeth ynghylch strategaeth economaidd anweledig

Darllenwch fwy
Rhannu

Dweud wrth y Prif Weinidog am wneud rhywbeth am y cap cyflog

00_Steffan_Lewis_AC.jpg

Steffan Lewis yn datgelu na wnaeth y Prif Weinidog yr un sylw wrth Lywodraeth y DG

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur yn canslo cynlluniau ar gyfer Ysgol Feddygol i'r Gogledd

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Siom ddiweddaraf Llafur i’r gogledd 

Cyhoeddodd y llywodraeth Lafur heddiw na fydd yn bwrw ymlaen gyda chynlluniau i sefydlu ysgol feddygol yn y gogledd. Mynegodd ACau Plaid Cymru eu siom gyda’r penderfyniad, y ceisiodd Llywodraeth Cymru ei gladdu ar wythnos olaf y tymor.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Triniwch Gymru gyda’r parch sy’n ddyledus i ni”: Plaid Cymru yn gwrthod Mesur Ymadael â’r UE ym mhleidlais y Senedd

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Y Blaid yn hyrwyddo Mesur Parhad i wrthwynebu’r ffaith fod San Steffan yn “diystyru democratiaeth”

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhyfel bidio masnachfraint y rheilffyrdd yn datgelu brad maniffesto Llafur: Plaid Cymru

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Torri mwy o addewidion maniffesto Llafur

Darllenwch fwy
Rhannu

Dylai Llywodraeth Cymru ymyrryd dros ddyledion parcio ysbyty Caerdydd: Plaid Cymru

00_Neil_McEvoy_AC.jpg

Rhaid rhoi terfyn ar warth dirwyo pobl sâl a nyrsys

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne Wood yn galw ar yr arweinydd Llafur i gondemnio’r cynnydd mewn ffioedd dysgu yng Nghymru

Leanne.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood ac arweinydd Grŵp San Steffan Plaid Cymru Liz Saville Roberts wedi galw ar arweinydd Llafur yn y DG i gondemnio penderfyniad Llywodraeth Lafur Cymru i gynyddu ffioedd dysgu yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd