Newyddion

Rhaid i’r Prif Weinidog wneud yr undeb tollau yn ‘llinell goch’ neu fod mewn perygl o anhrefn ar y ffin

Caergybi.jpg

Mae AC Plaid Cymru Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth heddiw wedi ymbil ar y Prif Weinidog i wneud aelodaeth Cymru o’r undeb tollau yn “llinell goch” mewn unrhyw drafodaethau ar Brexit.

Darllenwch fwy
Rhannu

Undeb Dollau a’r Farchnad Sengl yn “anghenraid economaidd” i Gymru

Hywel.jpg

Yn ymateb i’r datganiad y bydd gogledd Iwerddon yn aros yn yr Undeb Dollau a’r Farchnad Sengl, dywedodd llefarydd Brexit Plaid Cymru Hywel Williams:

“Os ydi gogledd Iwerddon yn aros o fewn Marchnad Sengl ac Undeb Dollau'r UE, mae’n anghenraid economaidd i Gymru gael yr un fargen.

Darllenwch fwy
Rhannu

7 Rheswm Pam Mae Llafur yn Anghywir i Gefnogi Ffordd Ddu'r M4

Rhannu

Cynnydd sylweddol yn nifer y carcharorion o Loegr yng Nghymru

prison_wire.jpg

Mae nifer y carcharorion o Loegr sy’n cael eu cadw yng ngharchardai Cymru wedi codi o 76% ers mis Mawrth 2017, yn ôl ffigyrau newydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i Brif Weinidog San Steffan alw pleidlais i adael yr Undeb Tollau

joni_a_theresa.PNG

Does gan Lywodraeth San Steffan ddim mandad i gymryd gwledydd y Deyrnas Gyfunol allan o’r Undeb Tollau, a rhaid iddynt geisio caniatâd Seneddau cenedlaethol cyn gwneud hynny, meddai Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i Jeremy Corbyn ail-feddwl ei safbwynt ar Brexit

IMG_2808_Manchester_anti-Brexit_protest_for_Conservative_conference__October_1__2017.jpg

Mae arweinwyr y gwrthbleidiau yn San Steffan wedi galw ar arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn i ail-feddwl am safbwynt Llafur ar Brexit, cyn cyfarfod arbennig Aelodau Seneddol y Blaid Lafur.

Darllenwch fwy
Rhannu

San Steffan yn pleidleisio i wario biliynau ar ail-addurno’r Senedd

westminster_palace.jpg

Mae gwleidyddion San Steffan wedi pleidleisio i wario biliynau o bunnoedd o arian y trethdalwyr ar ail-addurno eu swyddfeydd eu hunain, wrth i welliant gan Blaid Cymru/SNP i ganiatáu adleoli’r Senedd y tu allan i Lundain gael ei drechu.

Darllenwch fwy
Rhannu

7 rheswm pam fod HS2 yn wael i Gymru

hs2_train.jpg

Heddiw bydd Aelodau Seneddol yn pleidleisio unwaith eto ar HS2. Dyma 7 rheswm pam fydd Aelodau Plaid Cymru yn pleidleisio yn ei erbyn

Rhannu

Rhun ap Iorwerth yn galw am derfyn i breifateiddio graddol o fewn Gwasanaeth Iechyd Cymru

Mae mwy o wasanaethau iechyd Cymreig yn cael eu hallanoli i gwmni preifat. Fe ddatgelodd Prif Chwip Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth y wybodaeth yng Nghwestiynau i’r Prif Weinidog wrth ddirprwyo i Leanne Wood.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i Lywodraeth San Steffan gyhoeddi eu asesiadau Brexit yn llawn

headshot.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i'r adroddiadau cyfrinachol ar Brexit, yn galw ar Lywodraeth San Steffan i gyhoeddi'r asesiadau yn eu cyfanrwydd, er mwyn rhoi darlun cyflawn i'r cyhoedd. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd