Newyddion

Byddai datganoli gweinyddu nawdd cymdeithasol yn amddiffyn teuluoedd Cymru

…ac eto, wnaiff y Llywodraeth Lafur mo hyn, medd Plaid Cymru

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Undeb Tollau yw’r unig ffordd i amddiffyn Cymru rhag bygythiad ffin galed

Amddiffynnwch Gymru rhag ffin galed niweidiol

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Datganiad Plaid Cymru ar sefyllfa ffin DG-Iwerddon

Wrth iddynt geisio datrys y broblem o ffin yn Iwerddon, mae llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi creu argyfwng ehangach sydd â goblygiadau uniongyrchol i Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Banciau yn troi eu cefnau ar gwsmeriaid trwy roi’r gorau i ganghennau’r stryd fawr

22331847610_c8dd10b3fc_z.jpg

Mae Aelodau Cynulliad Plaid Cymru Simon Thomas ac Adam Price wedi cyflwyno cynnig yn y Cynulliad Cenedlaethol yn gresynnu at y cyhoeddiad diweddar i gau canghennau banc y Natwest yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhowch fwy o sicrwydd i fusnesau dros Brexit – Adam Price

21909408355_0bb3cdfa7d_z.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Adam Price AC wedi nodi Sadwrn Busnesau Bach heddiw gan annog Llywodraethau Cymru a’r DG i wneud mwy i warchod busnesau bach wrth i drafodaethau Brexit fynd rhagddynt.

Darllenwch fwy
Rhannu

"Codwch y cap cyflog neu ymddiheurwch am faniffesto camarweiniol" - Leanne yn herio Llafur

LW.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi annog Llywodraeth Lafur Cymru naill ai i godi cap cyflogau’r sector cyhoeddus, neu i ymddiheuro i bobl yng Nghymru am yr addewid camarweiniol yn eu maniffesto i wneud hynny.

Darllenwch fwy
Rhannu

San Steffan wedi “rhoi’r gorau” i Gymru wledig

profile.jpg

Mae San Steffan wedi “rhoi’r gorau” i’r Gymru wledig fel ardal heb botensial o gwbl, meddai llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Gwledig, Ben Lake AS.

Darllenwch fwy
Rhannu

Amseroedd aros iechyd meddwl i blant a phobl ifanc wedi cynyddu, datgela Plaid Cymru

Rhestri aros yn gwaethygu er i’r llywodraeth ymgyrchu i’w gwella

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Llwyddiant mawr i Blaid Cymru wrth i’r Prif Weinidog gadarnhau Bil Parhad i Gymru

Steffan_Lewis.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Allanol, Steffan Lewis AC heddiw wedi croesawu llwyddiant arwyddocaol i’w blaid wrth i’r Prif Weinidog gadarnhau fod Llywodraeth Cymru wedi drafftio Bil Parhad.

Darllenwch fwy
Rhannu

San Steffan yn cadw’r cyhoedd yn y tywyllwch am Brexit

headshot.jpg

Mae San Steffan yn cadw’r cyhoedd a busnesau yn y tywyllwch am effaith Brexit trwy wrthod cyhoeddi’r asesiadau effaith, medd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd