Newyddion

Leanne Wood yn ymateb i sylwadau Corbyn am “gipio grym”

MH_050716_Plaid_Cymru_023.JPG

Ymateb arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC: i sylwadau Jeremy Corbyn fod Mesur (Ymadael) yr UE yn “cipio grym”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid mynd i'r afael â 'argyfwng' llwyth gwaith athrawon meddai Plaid Cymru wrth i nifer yr hyfforddeion athrawon yng Nghymru ostwng yn sylweddol

tt.jpg

Nifer y myfyrwyr sy'n hyfforddi i fod yn athrawon wedi gostwng yn sylweddol yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn rhybuddio y gallai rhai ffermwyr wedi torri ar daliadau fferm sylfaenol wedi 2019

FARM2019.jpg

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio y gallai rhai ffermwyr weld torri eu taliadau fferm sylfaenol wedi 2019.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur wedi colli’r "ddadl wleidyddol, gyfreithiol a moesol” ar Gymal 11

img.jpg

Y Prif Weinidog yn methu ag ateb beirniadaeth gyfreithiol o fargen y Llafur-Torïaid ar y Mesur Ymadael

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae’r contract dialysis yn 'preifateiddio’r GIG trwy’r drws cefn’

dialysis.jpg

AC Plaid Cymru Llyr Gruffydd yn dweud fod pryderon y staff yn cael eu hanwybyddu

Darllenwch fwy
Rhannu

O'r diwedd - trafodaeth am dlodi'r misglwyf yn ein Senedd

LWESSG.JPG

Mae Plaid Cymru wedi croesawu’r ddadl gyntaf un am y mislif a ‘thlodi mislif’ yn y Senedd ddoe. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Fydd gan Gymru ddim llais ar daliadau ffermio yn y dyfodol

profile.jpg

Fydd gan Gymru ddim llais ar lefel y cyllid i’r hyn ddaw yn lle taliadau fferm yr UE i’r DG, cadarnhaodd Gweinidog o Lywodraeth y DG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Beth mae'r Mesur Ymadael yn ei olygu i Gymru?

Rhannu

“Dylai dim bargen olygu dim Brexit” medd Dafydd Wigley

Wigley_conference_2.jpg

Dylai pleidlais yn erbyn telerau terfynol ymadawiad y Deyrnas Gyfunol o’r Undeb Ewropeaidd yn Nhŷ’r Cyffredin olygu bod y Deyrnas Gyfunol yn aros yn yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl arglwydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth San Steffan i roi’r ‘golau gwyrdd’ i Forlyn Llanw Bae Abertawe

tidal.jpg

Bydd Aelodau Cynulliad Plaid Cymru  yn Llundain yfory i drafod materion amgylcheddol gyda Llywodraeth San Steffan a Phwyllgorau Seneddol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd