Newyddion

Cadarnhau ffordd Osgoi Caernarfon a Bontenewydd yn ‘fuddugoliaeth ysgubol i Blaid Cymru’

bypass.jpg

Cadarnhad bydd ffordd Osgoi Caernarfon a Bontenewydd yn mynd yn ei flaen yn ‘fuddugoliaeth ysgubol i Blaid Cymru’.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn ymateb i gyhoeddiad cytundeb rheilffyrdd Cymru

path-railroad-rails-1425.jpg

Plaid Cymru yn ymateb i gyhoeddiad cytundeb rheilffyrdd Cymru Llywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru i osod allan bedwar piler i ddiogelu addysg uwch wedi Brexit

uni.jpg

Hywel Williams AS i arwain dadl ar effaith Brexit ar brifysgolion.

Darllenwch fwy
Rhannu

"Ni ddaw Cymru yn rhydd tan bod ein dinaysddion LDHT hefyd yn rhydd" meddai Adam Price

lgbtadam.jpg

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia Deuffobia a Trawsffobia 2018, mae Adam Price AC yn adlewyrchu ar y brwydrau sydd wedi eu hennill a'r brwydrau o'n blaenau. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen trafodaeth cenedlaethol am aflonyddu rhywiol

00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Mae Sian Gwenllian AC wedi dweud fod aflonyddu rhywiol yn ‘endemig’ yng Nghymru. Daw yn sgil cyhoeddi pwyllgor newydd ar Fenywod a Chydraddoldeb wedi ei gydsefydlu gan Sian Gwenllian AC Plaid Cymru a Jane Hutt AC Llafur.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn y Cynulliad yn tynnu sylw at record Llywodraeth Llafur Cymru ar niferoedd tlodi plant sy’n gwaethygu

labpoverty.jpg

Mae ACau Plaid Cymru, dan arweiniad yr ysgrifennydd cabinet cysgodol dros Gymunedau a Thlodi, Bethan Sayed, wedi amlinellu darlun sy’n gwaethygu o dlodi plant yng Nghymru, oherwydd bod ffigyrau yn awgrymu bod traen o blant Cymru bellach yn byw mewn tlodi (200,000) gyda 700,000 yn gyffredinol, yn byw mewn tlodi ledled y wlad – y gyfradd waethaf o bell ffordd yn y DG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhun ap Iorwerth AC am gychwyn chwyldro CT yng Nghymru

electric.jpg

Wrth gyflwyno ei gynnig am Fil Cynllunio Gwefru Cerbydau Trydan yn y Cynulliad Cenedlaethol yr wythnos hon, mae Aelod Cynulliad Ynys Môn Rhun ap Iorwerth yn parhau i arwain yr ymgyrch am well seilwaith CT wrth iddo annog Llywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn mwy o bwyntiau gwefru ledled Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur yn ymuno gyda'r Ceidwadwyr a UKIP i gefnogi gwanhau pwerau Cymru

Senedd_4.jpg

Plaid yn pleidleisio yn erbyn rhoi sêl bendith i Fesur Ymadael yr Undeb Ewropeaidd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae Plaid Cymru yn condemnio’n gweithredoedd Llywodraeth Israel yn Gaza

pal.jpg

Mae Plaid Cymru yn condemnio’n llwyr a diamod weithredoedd ffiaidd Llywodraeth Israel yn Gaza ddoe.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ni fydd modd gorfodi cyfreithiau presennol Cymru diolch i gipio grym gan San Steffan

Senedd_3.JPG

Byddai cyfreithiau presennol Cymru, a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn y dyfodol y tu allan i gymhwysedd y Cynulliad, datgelodd Plaid Cymru. Ni fyddai modd gorfodi rhai cyfreithiau presennol chwaith, diolch i’r ‘cymal cipio grym’ ym Mesur Ymadael yr UE  San Steffan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.