Newyddion

Amser i fod yn onest: 5 Cwestiwn Brexit sy'n mynnu ateb gan Corbyn

Rhannu

"Gadewch i ni gynnal dadl ar Ewrop" – Her arweinydd y Blaid yn San Steffan i Corbyn

Saville_Roberts_v_Corbyn.jpg

Mae arweinydd Grŵp Plaid Cymru yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS heddiw wedi gwahodd yr arweinydd Llafur Jeremy Corbyn i gymryd rhan mewn dadl gyhoeddus ar y berthynas yn y dyfodol rhwng Cymru a’r UE yn ystod ei ymweliad â Bangor ddydd Sadwrn (19 Awst).

Darllenwch fwy
Rhannu

Tawelu llais Cymru yn nhrafodaethau Brexit

Jonathan_Edwards_MP.jpg

Does gan Lywodraeth Prydain ddim cynlluniau i gynnal Cyd-Bwyllgor Gweinidogol yn y dyfodol ar Drafodaethau'r UE, datgelodd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynnydd mewn troseddau difrifol gan aildroseddwyr ers preifateiddio’r gwasanaeth prawf

LSR_conf_1.jpg

Mae nifer y troseddwyr ar brawf sydd wedi cyflawni troseddau difrifol wedi cynyddu ers i’r gwasanaeth prawf gael ei breifateiddio gan Lywodraeth Prydain, yn ôl ffigyrau a gafwyd gan Blaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinyddion y Blaid yn cofio colledion Cymreig yng nghanmlwyddiant Passchendaele

hedd_wyn.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC a’i harweinydd yn San Steffan, Liz Saville Roberts AS heddiw yn y digwyddiad i gofio canmlwyddiant brwydr Passchendaele yn Fflandrys, Gwlad Belg.

Darllenwch fwy
Rhannu

Diwedd rhyddid symud yn gwneud trwyddedau gweithio Cymreig yn hanfodol

22334055508_ed5c31739b_o.jpg

Mae diwedd rhyddid symud Ewropeaidd yn y Wladwriaeth Brydeinig yn ei gwneud yn hanfodol caniatáu i Lywodraeth Cymru gyhoeddi fisas gweithio Cymreig, medd Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen cofrestr o droseddwyr trais domestig ar frys

LSR_conf_1.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am gyflwyno cofrestr o droseddwyr trais domestig fel mater o frys yn dilyn cael Marvyn Iheanacho yn euog o lofruddio mab pum mlwydd oed ei gariad.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cywilyddio Llywodraeth Cymru i ail-feddwl am y cylch haearn

ringofshame.jpg

Mae Plaid Cymru wedi croesawu’r newyddion fod Llywodraeth Cymru wedi eu cywilyddio i ail-feddwl am eu cynlluniau i osod cerflun o gylch haearn yng Nghastell y Fflint.

Beirniadwyd y cynlluniau ansensitif yn helaeth, a derbyniodd deiseb yn gwrthwynebu’r cynlluniau dros 9,000 o lofnodion.

Darllenwch fwy
Rhannu

ASau Plaid Cymru yn ysgrifennu at Ken Skates gan erfyn arno dynnu’r plwg ar y fodrwy haearn

MPs_2017_nb.jpg

Mae ASau Plaid Cymru heddiw wedi ysgrifennu llythyr ar y cyd i Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru Ken Skates gan erfyn arno roi'r gorau i'w gynlluniau ffôl i greu modrwy haearn yng Nghastell y Fflint.

Mae Liz Saville Roberts AS, Jonathan Edwards AS, Hywel Williams AS a Ben Lake AS wedi arwyddo'r llythyr sydd yn nodi fod y cynlluniau yn "fyrbwyll, anwybodus ac ansensitif", gan ddadlau fod Llywodraeth Lafur Cymru yn yn methu â chydnabod a pharchu gorffennol Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Amaeth Cymru ar groesffordd wedi Brexit – Plaid Cymru

 

Simon_Thomas.jpg

Bydd AC Plaid Cymru Simon Thomas yn rhoi ei weledigaeth am amaethyddiaeth y bore yma (11am – 12pm) yn ystod seiat holi ar stondin Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.