Newyddion

Cymru wedi ei ‘llyffetheirio’ ar bwerau treth incwm

Leanne Wood yn seinio rhybudd ar bwerau i Gymru yn dilyn newidiadau yn yr Alban00_Leanne_Wood_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Argyfwng cynllunio gweithlu’r Llywodraeth Lafur yn taro llefydd mewn cartrefi nyrsio

Mae’n bryd cynllunio a rheoli gofal iechyd a chymdeithasol yn iawn00_Rhun_ap_Iorwerth_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i Gymru gael llais wrth i drafodaethau Brexit symud ymlaen i’r cyfnod fasnach

Trade.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw wedi annog yr Ysgrifennydd Brexit David Davis i wrando ar ddymuniadau’r cenhedloedd datganoledig wrth i Lywodraeth Geidwadol y DG symud ymlaen i ail gam y trafodaethau gyda’r UE.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn sicrhau rhyddhad ardrethi i brosiectau hydro bychan

Rhyddhad i gynlluniau fu’n gorfod wynebu codiadau o hyd at 900%00_Simon_Thomas_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

San Steffan ar chwal wrth i ASau drechu'r llywodraeth

westminster_team_2.jpg

Mae Llywodraeth San Steffan wedi'i threchu am y tro cyntaf ar Brexit gan dim ond pedwar pleidlais, a phob un Aelod Seneddol Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn y Llywodraeth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Saith peth nad yw’r llywodraeth Lafur eisiau i chi wybod am y GIG y gaeaf hwn

31234522785_9c291e8f37_o.jpg

Wrth i weithwyr y GIG baratoi am amser prysur dros fisoedd y gaeaf, mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi dechrau sôn am y pwysau ychwanegol y gaeaf hwn ar ein gwasanaeth iechyd. Ond er bod y llywodraeth Lafur yn ddigon parod i ddweud wrthych pam fod rhestri aros hir, staff dan bwysau ac oedi cyn trosglwyddo gofal yn anorfod dros gyfnodau oeraf y flwyddyn, mae rhai pethau nad ydynt am i chi wybod …

Rhannu

Liz Saville Roberts AS yn cyflwyno Mesur i atal cam-drin dioddefwyr trwy’r llysoedd

LSR_conf_3_small.jpg

Heddiw bydd AS Plaid Cymru, Liz Saville Roberts yn cyflwyno Mesur Aelod Preifat i atal troseddwyr a gafwyd yn euog rhag defnyddio’r Llysoedd Sifil a Theulu fel dull o aflonyddu mwy ar eu dioddefwyr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Y llywodraeth Lafur heb wneud unrhyw gynnydd o ran gweithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod, datgela Plaid Cymru

Siân Gwenllian yn beirniadu “graddfa anhygoel” y diffyg gweithredu00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw am ddiwedd i daliadau eithafol Galw Iechyd Cymru wedi i fenyw gael bil o £20 am alwad ffôn

Mam yn cael bil am geisio cyngor i’w merch sâl00_Rhun_ap_Iorwerth_AC.jpg

Darllenwch fwy
Rhannu

Dylai Llywodraeth Cymru atal uwch-garchar Port Talbot

Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.