Newyddion

Ymateb Plaid Cymru i Erthygl 50

field.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, ac aelod Cymru ar Bwyllgor Dethol Ty'r Cyffredin ar Brexit, Jonathan Edwards, wedi ymateb i benderfyniad llywodraeth San Steffan i danio Erthygl 50.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae ar Gymru angen 'Baromedr Brexit' i helpu busnesau baratoi ar gyfer canlyniadau gadael yr Undeb Ewropeaidd

00_Adam_Price_AC.JPG

Steffan.jpg

Plaid Cymru yn galw am fwy o gefnogaeth i economi sydd mewn perygl

Mae Plaid Cymru wedi galw am offeryn 'Baromedr Brexit' gael ei sefydlu i helpu busnesau yng Nghymru ddeall y peryglon yn dilyn gadael yr Undeb Ewropeaidd ac i asesu eu parodrwydd i ddelio â nhw.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne Wood yn gosod galwadau Plaid Cymru ar gyfer llythyr Erthygl 50

MaeFforddWell.png

Arweinydd Plaid Cymru yn gwneud “amddiffyn a hyrwyddo buddiannau economaidd” yn brif flaenoriaeth

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood wedi cyhoeddi galwadau ei phlaid ar gyfer cynnwys llythyr Erthygl 50, sydd yn amlinellu sut y dylai amddiffyn a hyrwyddo buddiannau economaidd pob un o bedwar aelod y DG fod yn brif flaenoriaeth i Theresa May.

Cliciwch yma am y manylion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cais newydd i dorri sbwriel a gwastraff yng Nghymru

30867030850_a3edbb8cac_z_Simon.jpg

Mae cais newydd i weithredu er mwyn ceisio lleihau sbwriel yng Nghymru wedi ei gynnig gan yr Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas.

Darllenwch fwy
Rhannu

Yr Economi Fydd ein Blaenoriaeth ym Mhob Trafodaeth Brexit, Medd Leanne

 leanne.jpg

Mae Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru, wedi dweud mai’r economi Gymreig fydd blaenoriaeth ei phlaid ac y bydd yn brwydro’n erbyn “Brexit Ceidwadol eithafol.”

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn Condemnio 6ed Pleidlais Llafur yn Erbyn Diweddu Contractau Dim Oriau yng Nghymru

 Bethan_Jenkins.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymosod ar ACau Llafur yn y Cynulliad Cenedlaethol am bleidleisio - am y 6ed tro mewn cymaint â hynny o flynyddoedd - yn erbyn gwelliant Plaid Cymru i wahardd defnyddio contractau dim oriau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Trafodaeth ar ffurfio Cwmni Ynni i Gymru

30867030850_a3edbb8cac_z_Simon.jpg

Bydd cyfarfod yn Aberystwyth heddiw yn trafod y syniad o greu cwmni ynni i Gymru fel rhan o’r ateb i greu cymdeithas carbon isel.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymateb Leanne Wood i'r ymosodiad yn San Steffan

Leanne3.jpg

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood:

"Mae’r digwyddiad erchyll heddiw yn San Steffan wedi dychryn pobl ym mhob man.

"Hoffai Plaid Cymru anfon ei chydymdeimlad at bawb a effeithir arnynt o ganlyniad i’r digwyddiadau heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Anfonwch neges at San Steffan a Bae Caerdydd – Pleidleisiwch dros Blaid Cymru’ - Leanne Wood

2017_Campaign_Launch_2x1.jpg

Mae Leanne Wood wedi dweud fod pleidlais i Blaid Cymru yn yr etholiadau lleol yn “bleidlais dros eich cymuned.”

Roedd Arweinydd Plaid Cymru yn siarad yn ystod lansiad ymgyrch etholiadau lleol Plaid Cymru yng ngwesty’r Heritage Park yn y Rhondda.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i gwestiynau allweddol gael eu hateb ar garchar newydd Port Talbot

 

00_Bethan_Jenkins_AC.JPG

AC lleol Plaid Cymru yn gwthio am ddiwygio a datganoli carchardai

Mae Bethan Jenkins, Aelod Cynulliad Plaid Cymru, wedi ymateb i'r newyddion bod y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn bwriadu adeiladu carchar newydd ym Mhort Talbot drwy ddweud fod rhaid i gwestiynau allweddol gael eu hateb ar ddiogelwch a gwasanaethau lleol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.