Newyddion

Mae cyflogwyr a dinasyddion angen sicrwydd yn hytrach na geiriau gwag

HywelaJill.png

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu araith Prif Weinidog Prydain ar Brexit gan ddweud ei bod yn wan ar fanylion ac yn canolbwyntio ar “eiriau gwag”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Angen gweithredu ar lefelau brawychus o lygredd plastig: Simon Thomas

Rhannu

Dylai Llywodraeth Cymru wrthwynebu cynllun uno Tata

Adam Price yn rhybuddio am “fygythiad amlwg i fodolaeth gwaith Port Talbot”

Darllenwch fwy
Rhannu

“Mae gan ddatganoli fwy i’w gynnig i Gymru”: Leanne

 

00_Leanne_Wood_AC.jpg

Arweinydd Plaid Cymru yn herio’r Prif Weinidog dros fethiant Llafur i gyflawni

Darllenwch fwy
Rhannu

Arweinydd Plaid Cymru yn condemnio gorthrwm y Wladwriaeth Sbaenaidd

31120242831_0e44154a4c_o-2.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi condemnio bygythiadau a gorthrwm y Wladwriaeth Sbaenaidd mewn ymateb i ewyllys heddychlon a democrataidd pobl Catalonia.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn lleisio pryderon dros bwysau geni isel babanod

Rhannu

Cymru fydd yr unig wlad yn y DG gyda chap cyflogau’r GIG

leanne.jpg

Mae Cymru ar y ffordd i fod yr unig wlad yn y DG gyda chap ar gyflogau gweithwyr y GIG, yn dilyn penderfyniad gan Lywodraeth Prydain i godi’r cap yn Lloegr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Herio’r Prif Weinidog i warantu dyfodol 60,000 o swyddi yn amaethyddiaeth Cymru

joni_a_theresa.PNG

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi defnyddio sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw i herio Theresa May dros ddyfodol sector amaethyddol Cymru a’r miloedd o swyddi mae’n gynnal.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Dim angen a dim eisiau” carchar Baglan, medd Plaid Cymru

LSR_conf_small.jpg

Daw Cymru yn un o’r unig wledydd yn y byd fydd yn mewnforio carcharorion os bydd San Steffan yn llwyddo i osod uwch-garchar ar Bort Talbot.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn annog Llafur ranedig i “ddod i drefn”

westminster_team_2.jpg

Mae Plaid Cymru wedi annog y Blaid Lafur i “ddod i drefn” cyn Cyfnod Pwyllgor y Mesur Ymadael, wrth i 7 AS Llafur bleidleisio o blaid a 13 arall yn ymatal ar ail ddarlleniad y Mesur.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.