Newyddion

Plaid yn lansio polisi Cwmni Ynni Cenedlaethol i fynd i’r afael â thlodi tanwydd

22613617571_82d6bc380e_o.jpg

Galwodd Plaid Cymru am sefydlu cwmni ynni cenedlaethol i Gymru er mwyn lleihau prisiau ynni a mynd i’r afael a newid hinsawdd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cymru wledig yn wynebu “storm berffaith” dan y Torïaid diwrthwynebiad

Cynhadledd2-2.jpg

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio fod cymunedau gwledig yn wynebu "storm berffaith" dan lywodraeth Dorïaidd a adawyd yn ddiwrthwynebiad gan wrthblaid Lafur wan.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne Wood ym Môn i lansio Cynllun Ôl-Brexit Cadarnhaol i Gymru

 33593407003_bd44f62e1d_k.jpg

Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw ym Môn i lansio Cynllun Ôl-Brexit Cadarnhaol i Gymru ei phlaid – cyfres o gynigion a fwriadwyd i sicrhau economi Gymreig gadarn wrth i’r DG baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Brexit yn cynnig cyfle i roi terfyn ar yr economi Llundain-ganolog - Plaid

16742433871_814f6d3379_k.jpg

Mae Plaid Cymru wedi dweud y gallai Brexit gynnig cyfleoedd am “feddwl o’r newydd” ar yr economi a galluogi’r DG i roi terfyn ar oruchafiaeth Llundain a de-ddwyrain Lloegr.

Darllenwch fwy
Rhannu

Torrwch Dreth Gorfforaeth yng Nghymru i roi hwb i gyflogau - Plaid Cymru

 15722615061_9119515989_k.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Gyllid, Adam Price wedi dweud y gallai Cymru dorri Treth Gorfforaeth yng Nghymru wedi Brexit  i ddwyn busnesau i Gymru ac i roi hwb i gyflogau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne: ‘Pleidleisiwch dros Blaid Cymru i adael yr UE yn llwyddiannus’

33593445363_b9d9e7b61e_o.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC, wedi dweud ei bod yn bryd i Gymru symud “y tu hwnt i’r refferendwm a gwneud y dewisiadau fydd yn ffurfio ein bywydau a bywydau cenedlaethau i ddod.”

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn rhybuddio am wasgfa gan y Torïaid ar gyflogau

34403335235_c6e5b0709d_k.jpg

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio fod gwasgfa ar gyflogau ar y gorwel petai’r Torïaid yn parhau i lywodraethu heb wrthblaid effeithiol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne - “Eich dyfodol chi yw hwn; gofalwch fod eich lleisiau’n cael eu clywed”

34272651781_2d54c79fe7_o.jpg

Ar ymweliad â Llanelli i ymgyrchu gyda’r ymgeisydd Plaid Cymru lleol Mari Arthur, mae arweinydd y blaid Leanne Wood wedi annog pobl ifanc i beidio â gadael i eraill benderfynu eu dyfodol drostynt ac wedi galw arnynt i gofrestru i bleidleisio yn etholiad y DG.

Darllenwch fwy
Rhannu

Bydd cynllun torri TAW Plaid Cymru yn rhoi hwb i'r sector adeiladu

33260823175_fa13230204_o.jpg

Mae ymgeiswyr Plaid Cymru am San Steffan Hywel Williams a Ieuan Wyn Jones heddiw wedi gwneud yr achos dros dorri TAW yn y sector adeiladu er mwyn cynhyrchu swyddi a rhoi hwb i economi Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

5 rheswm pam fod yr etholiadau lleol wedi bod yn dda i Blaid Cymru

         

1. Plaid Cymru wnaeth yr ail fwyaf o gynnydd o unrhyw blaid DROS Y DEYRNAS GYFUNOL I GYD 

 2017_UK_Result.png

BBC News 

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.