Newyddion

Ymateb Leanne Wood i'r ymosodiad yn San Steffan

Leanne3.jpg

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood:

"Mae’r digwyddiad erchyll heddiw yn San Steffan wedi dychryn pobl ym mhob man.

"Hoffai Plaid Cymru anfon ei chydymdeimlad at bawb a effeithir arnynt o ganlyniad i’r digwyddiadau heddiw.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Anfonwch neges at San Steffan a Bae Caerdydd – Pleidleisiwch dros Blaid Cymru’ - Leanne Wood

2017_Campaign_Launch_2x1.jpg

Mae Leanne Wood wedi dweud fod pleidlais i Blaid Cymru yn yr etholiadau lleol yn “bleidlais dros eich cymuned.”

Roedd Arweinydd Plaid Cymru yn siarad yn ystod lansiad ymgyrch etholiadau lleol Plaid Cymru yng ngwesty’r Heritage Park yn y Rhondda.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid i gwestiynau allweddol gael eu hateb ar garchar newydd Port Talbot

 

00_Bethan_Jenkins_AC.JPG

AC lleol Plaid Cymru yn gwthio am ddiwygio a datganoli carchardai

Mae Bethan Jenkins, Aelod Cynulliad Plaid Cymru, wedi ymateb i'r newyddion bod y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn bwriadu adeiladu carchar newydd ym Mhort Talbot drwy ddweud fod rhaid i gwestiynau allweddol gael eu hateb ar ddiogelwch a gwasanaethau lleol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn galw am chwarae teg i amaethwyr Cymru yn dilyn gadael yr Undeb Ewropeaidd

 00_Simon_Thomas_AC.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar i fuddiannau Amaethyddiaeth yng Nghymru gael ei gwarantu mewn unrhyw gytundebau masnach gan Lywodraeth San Steffan yn y dyfodol, gyda chytundeb gan holl genhedloedd y DU ar unrhyw fframwaith amaethyddol i’r DU.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Dyma’r amser i weithredu ar feddyginiaethau’ - Rhun ap Iorwerth

00_Rhun_ap_Iorwerth_AC.jpg

Plaid Cymru yn galw am weithredu argymhellion yr adolygiad ar Geisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR) yn llawn.

Mae’r Aelod Cynulliad ac Ysgrifennydd Iechyd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth, wedi galw am weithredu'n llawn argymhellion yr adolygiad mewn i'r system Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR).

Darllenwch fwy
Rhannu

Liz Saville Roberts yn croesawu camau i amddiffyn dioddefwyr trais rhywiol

21900295953_ebbe837588_o.jpg

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn mabwysiadu mesurau o’r Mesur Aelod Preifat

Mae AS Plaid Cymru a’r ymgyrchydd dros hawliau dioddefwyr, Liz Saville Roberts, wedi croesawu i newidiadau a gyhoeddwyd heddiw gan Ysgrifennydd Cyfiawnder y DG, na fydd yn rhaid i ddioddefwyr trais rhywiol bellach orfod dioddef croesholi yn fyw yn y llys.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Cyflwynwch ar Fargen Ddinesig Abertawe”, anoga’r Blaid

field.jpg

Mae Plaid Cymru wedi annog Ysgrifennydd Gwladol Cymru i ddefnyddio ei araith i Gynhadledd y Blaid Geidwadol i gyflwyno Bargen Ddinesig i Abertawe.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn feirniadol o Lywodraeth Cymru am beidio amddiffyn enwau hanesyddol

00_Dai_Lloyd_AC.JPG

Mae AC Plaid Cymru Dai Lloyd wedi datgan ei fod yn siomedig iawn fod y Llywodraeth Lafur heddiw wedi gwrthwynebu ei Fesur i ddatblygu deddfwriaeth i warchod enwau lleoedd hanesyddol yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn tynnu sylw at bryderon am gorff isadeiledd arfaethedig

00_Adam_Price_AC.JPG

Mae Plaid Cymru heddiw wedi croesawu canfyddiadau ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru (NICW) tuag ar ddiwedd 2017, ond maent hefyd wedi tynnu sylw at rai pryderon penodol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn Lansio cynllun er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg

00SianGwenllian.jpg

Mae Sian Gwenllian AC, Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros yr Iaith Gymraeg, wedi lansio papur strategol cynhwysfawr ar sut i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Cliciwch yma i'w ddarllen.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.