Newyddion

Plaid Cymru yn mynnu cydraddoldeb i Gymru gan y BBC

00_Bethan_Jenkins_AC.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru a Chadeirydd Pwyllgor Diwylliant, Iaith Gymraeg a Chyfathrebu y Cynulliad, Bethan Jenkins, wedi mynnu cydraddoldeb i Gymru gan y BBC yn dilyn penderfyniad y Gorfforaeth i ddyfarnu codiad mawr mewn cyllid i BBC yr Alban, gan gynnwys creu sianel deledu newydd Albanaidd.

Darllenwch fwy
Rhannu

“Gweithredwch ar Bapur Gwyn Cymru”, Dafydd Wigley yn annog Llywodraeth y DG

Mae arglwydd Plaid Cymru, Dafydd Wigley, heddiw wedi annog Llywodraeth y DG i brofi eu gonestrwydd trwy gefnogi gwelliant Plaid Cymru i Fesur Erthygl 50 yn seiliedig ar Bapur Gwyn Plaid Cymru-Llywodraeth Cymru ar y cyd, ‘Sicrhau Dyfodol Cymru’.

Darllenwch fwy
Rhannu

ASE Plaid Cymru wedi ei siomi gan ganlyniad pleidlais CETA

EFA_CETA_Strasbourg_15-2-17_2.jpg

Gan sôn am bleidlais Senedd Ewrop i gymeradwyo cytundeb masnach rydd dadleuol CETA rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Canada, dywedodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans:

“Rwy’n hynod o siomedig gan y canlyniad yma.

“Bydd y cytundeb yma, sydd yn un gwael iawn ac a drafodwyd yn y dirgel yn bennaf, yn tanseilio hawliau gweithwyr a safonau amgylcheddol a gallai agor y drws i Organebau a Addaswyd yn Enetig (Bwydydd GM). Bydd yn caniatau corfforaethau aml-wladol i herio llywodraethau democrataidd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn ymateb i ganlyniad pleidlais Dur TATA

00_Bethan_Jenkins_AC.jpg

Mae Aelodau Cynulliad Plaid Cymru Bethan Jenkins ac Adam Price wedi ymateb i ganlyniad y bleidlais a gynhaliwyd gan weithwyr Dur TATA.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid i gynnal dadl yn y Cynulliad Cenedlaethol ar ddyfodol banciau lleol

00_Adam_Price_AC.jpg

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn trafod dyfodol bancio lleol ar ddydd Mercher wrth i Blaid Cymru gyflwyno cynnig swyddogol am ddadl.

Darllenwch fwy
Rhannu

Leanne Wood: Llafur yn cerdded i ffwrdd oddi wrth ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi beirniadu’r Llywodraeth Lafur am ddirwyn eu rhaglen Cymunedau’n Gyntaf i ben heb ddarparu cynllun digonol yn ei le.

Darllenwch fwy
Rhannu

ASE Plaid Cymru i bleidleisio yn erbyn cytundeb masnach gyda Canada

JillEvansEUwebsite.jpg

Bydd ASE Plaid Cymru, Jill Evans, yn pleidleisio yn erbyn CETA, sef yr enw a roddir ar y cytundeb rhwng yr UE a Canada, yn Senedd Ewrop yr wythnos hon.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dogfennau a ddatgelwyd yn dangos nad yw diwydiannau allweddol Cymru yn flaenoriaeth yn nhrafodaethau Brexit

Adam_and_Steffan.JPG

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i adroddiadau am ddatgelu rhestr flaenoriaeth o ddiwydiannau gan Lywodraeth y DG yn nhrafodaethau Brexit trwy honni ei fod yn dangos eu bod yn ‘anwybyddu’ dyfodol economi Cymru. Mae’r ddogfen yn rhestru dur fel diwydiant â blaenoriaeth isel, er ei fod yn cynnal degau o filoedd o swyddi yng Nghymru, tra bod bancio yn ddiwydiant blaenoriaeth uchel.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn ymateb i’r bleidlais ar Erthygl 50

ewrop.jpg

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Jonathan Edwards, wedi ymateb i basio trydydd darlleniad Mesur Erthygl 50 yn Nhŷ’r Cyffredin.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gweinidogion y Sefydliad Prydeinig yn anwybyddu Ffermwyr Cymru

22331847610_c8dd10b3fc_z.jpg

Mae’r Aelod Cynulliad dros y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas wedi barnu penderfyniad Gweinidogion y DU yn hallt wrth iddynt wrthod ymgysylltu gyda’r Cynulliad Cenedlaethol dros ddyfodol polisïau amaeth a materion gwledig.

Roedd George Eustice, Gweinidog San Steffan dros Amaeth, Pysgota a Bwyd fod rhoi tystiolaeth ger bron Aelodau Cynulliad fel rhan o’u hymchwiliad i ddyfodol polisïau amaeth a materion gwledig yn dilyn y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.