Mair Rowlands

Mair_Rowlands.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Dyffryn Clwyd

Mae Mair Rowlands yn 27 mlwydd oed ac yn wreiddiol o Gaerdydd, er ei bod yn byw yn y Gogledd ers sawl blwyddyn bellach. Astudiodd y Gymraeg a Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor cyn cael ei hethol yn Lywydd yr Undeb Cymraeg yno am ddwy flynedd. Mae hi bellach yn gweithio yn y Brifysgol fel Swyddog Datblygu Cynaliadwy yn cynorthwyo Prifysgol Bangor i ddatblygu cyfleoedd i weithio mewn modd sy’n gynaliadwy. Mae Mair hefyd yn Gynghorydd Sir dros Blaid Cymru ac yn Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc a Hamdden.

Mae ei thad wedi ei fagu yn Dinbych ac mae dal ganddi gysylltiadau agos gyda ardal Dyffryn Clwyd. Yn fwyaf diweddar mae Mair wedi bod yn ymwneud gyda’r ymgyrch yn erbyn israddio gwasanaethau mamolaeth yn Ysbyty Glan Clwyd, a’r ymgyrch i achub cartref gofal henoed Dolwen yn Ninbych. Mae Mair a cynghorwyr y Blaid yn lleol hefyd wedi ymgyrchu yn erbyn y datblygiad tai enfawr yn Bodelwyddan, maent yn awyddus i weld system gynllunio newydd, symlach sy’n gwasanaethu cymunedau lleol.

Mae Mair yn sefyll yn yr etholiad yma am ei bod eisiau gweithio er mwyn creu dyfodol gwell i Gymru ac i Ddyffryn Clwyd, mae angen llais newydd a chryf dros Ddyffryn Clwyd i sicrhau bod gennym wasanaethau iechyd gwell, gwaith sy’n talu’n well a rhywun sydd am frwydro i amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus a sicrhau dyfodol gwell i’n pobl ifanc.

Helpwch ymgyrch Mair

Nôl i’r map etholaethau

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.