Y Llechen - Blog Plaid Cymru

'Rhesymau Plaid Cymru dros Gyd-awduro'r Papur Gwyn ar Brexit' gan Leanne Wood

2016_LW_3.JPG

Mae araith Theresa May yr wythnos ddiwethaf wedi amlinellu yn fwy nag erioed pam ei bod yn hollbwysig fod Plaid Cymru yn amddiffyn ac yn sefyll dros fuddiannau cenedlaethol Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Myfyrion ar dymor Cynulliad cyntaf Aelod Cynulliad newydd

 Steffan_Lewis_AM.jpg

gan Steffan Lewis AC

Mae’n rhyfeddol pa mor gyflym mae pethau’n digwydd. Am 4am rydych mewn neuadd chwaraeon ddrafftiog yn y cyfrif, yn aros i glywed a aeth canlyniad yr etholiad o’ch plaid, yna rai oriau yn unig yn ddiweddarach, dyna chi’n sefyll yn y Senedd yn tyngu’r llw. 

Darllenwch fwy
Rhannu

'Brexit: Mae argyfwng cyfansoddiadol Cymreig ar droed' - Jonathan Edwards AS

Jonathan_Edwards1bsmall.jpg

Yn ysgrifennu yn y Times Red Box, mae Jonathan Edwards AS yn trafod y peryglon mae Brexit yn achosi i Gymru ac yn cynnig cyngor i Lywodraeth Cymru ynglŷn â sut i fynd ati i amddiffyn buddiannau Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.