Elin Walker Jones

Elin_Walker_Jones_8.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros Ogledd Caerdydd

Un o Sir Gâr yw’r Dr Elin Walker Jones yn wreiddiol, ond mae hi bellach yn byw ym Mangor gyda’i phriod a’u pedwar plentyn. Cafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg y Merched, Caerfyrddin, Prifysgol Caerdydd, a hyfforddi’n broffesiynnol yng Nghaerdydd a Bangor.

Mae Elin wedi gweithio yn y gwasanaeth iechyd mewn nifer o ardaloedd yng Nghymru, gan gynnwys Caerdydd, Ceredigion, Gwynedd a Môn a Chonwy a Dinbych. Gweithia Elin yn rhan amser i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, fel seicolegydd clinigol ymgynghorol gyda phlant ag anabledd dysgu ac awtistiaeth.

Mae Elin hefyd yn darlithio mewn Dadansoddi Ymddygiad Cymhwysol (ABA) ym Mhrifysgol Bangor.  Gan gynrychioli Plaid Cymru, enillodd Elin sedd cynghorydd ar Gyngor Sir Gwynedd mewn is-etholiad yn ward Glyder, Bangor, yn 2011, ac eto yn etholiadau cenedlaethol llywodraeth leol yn 2012. Mae hefyd yn Bencampwr Awtistiaeth Cyngor Gwynedd.

Mae’n llywodraethwr ar gyrff llywodraethol dwy ysgol leol, un gynradd a’r llall yn uwchradd. Mae’n aelod o fwrdd Dyfodol i’r Iaith a Menter Iaith Bangor ac yn aelod gweithgar o nifer o grwpiau cymunedol lleol.

Mae gan Elin ddiddordeb ym meysydd iechyd, anabledd, materion gwyrdd ac addysg, yn enwedig anghenion addysg ychwanegol.  Yn ei amser sbâr, mae’n hoff o goginio a chadw’n heini.

Helpwch ymgyrch Elin

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.