Elin Jones

ElinJones2015.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros Geredigion

Hoffwch dudalen Facebook Elin Jones Dilynwch Elin Jonea ar Twitter

Ganed Elin Jones ym 1966, ac fe'i magwyd ar fferm yn Llanwnnen ger Llambed. Mynychodd Ysgol Gynradd Llanwnnen ac Ysgol Uwchradd Llanbedr Pont Steffan. Wedi graddio ym Mhrifysgol Caerdydd gyda BSc mewn Economeg, derbyniodd MSc ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio Economeg Gwledig. Yn y gorffennol, gweithiodd Elin fel Swyddog Datblygu Economaidd i Fwrdd Datblygu Gwledig Cymru. Bu Elin ar Gyngor Tref Aberystwyth o 1992 tan 1999 a daeth yn faer ieuengaf Aberystwyth ym 1997-98.

Yn etholiadau cyntaf y Cynulliad Cenedlaethol ym 1999, etholwyd Elin yn Aelod Cynulliad newydd Ceredigion. Yn ystod y blynyddoedd cynnar, Elin oedd llefarydd Plaid Cymru ar faterion gwledig a datblygu economaidd. Bu Elin hefyd yn Gadeirydd Cenedlaethol y Blaid rhwng 2000 a 2002.

Ar 9 Gorffennaf 2007, sefydlwyd llywodraeth glymblaid 'Cymru'n Un' ac fe benodwyd Elin yn Weinidog Materion Gwledig. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, enillodd Elin wobr Aelod Cynulliad y Flwyddyn, ac hefyd gwobr Pencampwr Ffermio Prydain y Farmers Weekly.

Mae Elin nawr yn Ddirprwy Arweinydd Plaid Cymru a'r Gweinidog Cysgodol Iechyd a Lles a hi sy’n bennaf gyfrifol am bolisiau iechyd arloesol Plaid Cymru. Mae hi hefyd wedi arwain ymgyrchoedd yn lleol i gadw gwasanaethau yn Ysbyty Bronglais, a thros fuddsoddiad mewn cyfleusterau iechyd cymunedol modern ar draws Geredigion.

Yn ogystal â phynciau'n ymwneud ag iechyd, mae Elin yn parhau i fod â diddordeb cryf yn yr economi wledig ac amaeth, ac hefyd ym mhwnc telegyfathrebu gwledig gan gynnwys signalau symudol a band-llydan.

Helpwch ymgyrch Elin

Ewch i wefan Elin

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.