Dic Jones

Dic_Jones_-_Swansea_East.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Dwyrain Abertawe

Wedi ei eni a’i fagu yn Nhreforys, lle mae’n byw o hyd gyda'i wraig Sue, cafodd Dic ei addysg yn Ysgol Dynevor. Dechreuodd weithio i'r cyngor lleol yn ddyn ifanc, ac ers hynny, bu'n gweithio i'r Gofrestrfa Tir, a BT lle'i cyflogir ar hyn o bryd fel hyfforddwr amser-llawn, yn hyfforddi peirianwyr mewn diogelwch ac iechyd.

Mae'n aelod gweithredol o’r gymuned leol a bu'n ddirprwy gadeirydd bwrdd llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw ers 15 mlynedd. Ymysg ei hobïau mae syrffio, ymarfer, garddio a theithio.

Helpwch ymgyrch Dic

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.