Deiseb: Datganoli Darlledu

Mae Cymru fel cenedl yn wynebu diffyg democrataidd difrifol. Mae tri chwarter ei phoblogaeth yn derbyn mwyafrif eu newyddion o ffynhonnellau o Loegr sy’n cynnwys ond ychydig neu ddim cynnwys Cymreig. Yn ogystal mae’r BBC ac ITV wedi lleihau nifer yr oriau sy’n cael eu rhoi ar gyfer newyddion a materion cyfoes Cymreig dros y ddegawd ddiwethaf, ac nid yw darlledu Prydeinig wedi addasu i realiti datganoli gyda phwyslais parhaol ar faterion Lloegr-yn-unig. Mae’r dirywiad yn nifer y cyhoeddiadau newyddion lleol wedi gwaethygu’r broblem, gyda nifer cynyddol o gymunedau Cymreig yn derbyn llai a llai o wybodaeth am eu hardaloedd lleol.

Dywed Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Ddiwylliant, Dai Lloyd:

“Mae diffyg atebolrwydd, gwybodaeth a chraffu ym mywyd cyhoeddus Cymru yn tanseilio ein democratiaeth.

“Mae’n rhaid datganoli’r holl bwerau dros ddarlledu i’r Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru er mwyn i faterion sy’n effeithio ar fywydau’r Cymry dderbyn y sylw maent yn ei haeddu.”

Arwyddwch isod er mwyn cefnogi ymgyrch Plaid Cymru dros ddatganoli darlledu i Gymru.

74 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 61 o ymatebion

 • signed 2018-02-16 23:42:20 +0000
 • signed 2018-02-12 19:36:53 +0000
 • signed 2018-02-08 10:52:52 +0000
 • signed 2018-02-06 21:11:02 +0000
 • signed via 2018-01-15 23:09:57 +0000
 • signed via 2018-01-10 14:42:00 +0000
 • signed via 2018-01-08 18:14:47 +0000
 • signed via 2018-01-08 13:50:06 +0000
 • signed via 2018-01-08 07:52:33 +0000
 • signed via 2018-01-08 07:29:24 +0000
 • signed via 2018-01-07 23:02:43 +0000
 • signed via 2018-01-07 22:33:58 +0000
 • signed via 2018-01-07 21:31:10 +0000
 • posted about this on Facebook 2018-01-07 21:20:16 +0000
  Sign the petition: Deiseb: Datganoli Darlledu
 • signed via 2017-11-23 10:18:10 +0000
 • posted about this on Facebook 2017-11-23 09:11:24 +0000
  Sign the petition: Deiseb: Datganoli Darlledu
 • signed 2017-11-23 09:10:53 +0000
 • signed 2017-11-20 18:54:23 +0000
 • posted about this on Facebook 2017-11-14 15:57:11 +0000
  Sign the petition: Deiseb: Datganoli Darlledu
 • signed 2017-11-14 15:55:23 +0000
 • signed 2017-10-12 22:36:32 +0100
 • signed 2017-10-09 10:42:29 +0100
 • signed 2017-09-23 21:41:14 +0100
 • signed 2017-09-08 16:34:46 +0100
 • signed via 2017-08-20 20:15:59 +0100
 • signed 2017-08-13 09:12:34 +0100
 • signed 2017-08-11 21:29:57 +0100
 • signed 2017-08-11 21:19:03 +0100
 • signed 2017-08-11 15:08:19 +0100
 • signed 2017-08-11 13:24:39 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.