Ymgyrchoedd

Deiseb: Datganoli Darlledu

Mae Plaid Cymru yn credu bod angen datganoli darlledu er mwyn sicrhau bod materion Cymreig yn cael sylw dilys yn y wasg. Cliciwch yma i arwyddo'r ddeiseb. 

 

 

Rhannu

Codi'r Cap Cyflog

Mae Plaid Cymru yn ymgyrchu i godi'r cap cyflog ar gyfer gweithwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i arwyddo'r ddeiseb. 

Rhannu

Deiseb Marchnad Sengl

Mae Plaid Cymru wedi lansio deiseb i gadw Cymru yn y farchnad sengl Ewropeaidd. Gallwch ddarllen am bwrpas y ddeiseb a'i harwyddo yma: http://www2.plaid.cymru/smpetition.

Rhannu

Cofrestru

cofrestru_i_bleidleisio..JPG

Pam ddylwn i gofrestru i bleidleisio?

 

Os nad ydych yn cofrestru, ni allwch bleidleisio!

 

Os nad ydych yn cofrestru, ni allwch bleidleisio - mae mor syml â hynny.

Darllenwch fwy
Rhannu

Pleidlais Bost

Postal_Vote_CYM_plaid16.png

Hoffwch chi fod ar y tîm buddugol?

Ar draws y wlad mae mwy a mwy o bobl yn cofrestru ar gyfer pleidlais drwy’r post.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.