Ann Griffith

Ann_Griffith1.jpg

Pedwerydd ar restr y Gogledd

Mae Ann Griffith yn gynghorydd sir sydd yn angerddol yn ei brwydr dros sicrhau gwell mynediad at ofal iechyd a gwell bargen economaidd i’r gogledd.

Dywedodd:

“Rwy’n falch o fod wedi cael fy newis fel ymgeisydd i’r gogledd. Mae’r etholiad hwn yn cynnig cyfle prin i bobl y gogledd i sicrhau bargen well i’r ardal.


“Mae iechyd yn faes mae llawer yn pryderu yn ei gylch yn y gogledd. Dyna pam y byddai cynlluniau Plaid Cymru i recriwtio mil o feddygon ychwanegol, gan gynnwys meddygon teulu lle mae eu hangen, mor bwysig. Gallwn gadw gwasanaethau iechyd mor agos atom â phosib.

“Rwyf hefyd yn credu bod ein pobl ifanc yn haeddu’r dechrau gorau mewn bywyd a dyna pam mae’n mentrau addysg O’r Credu i’r Yrfa yn gyfle gwych i wella’r cyfleon sydd ar gael i’r genhedlaeth nesaf.”

Helpwch ymgyrch Ann

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.